Tỉ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ so với một số đồng ngoại tệ cơ bản và đồng Việt Nam

Mã ID:164
Giá:0
Thuộc nhóm:Tỷ Giá

Tỉ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ so với một số đồng ngoại tệ cơ bản và đồng Việt Nam

 
USD/CNY
JPY/CNY
EURO/CNY
VND/CNY
tháng 1
7,24289
0,067107
10,6599
0,000453
tháng 2
7,16392
0,066947
10,5745
0,000449
tháng 3
7,07224
0,070212
10,9758
0,000444
tháng 4
6,99969
0,068180
11,027
0,000435
tháng 5
6,97107
0,066835
10,85
0,000432
tháng 6
6,89933
0,064540
10,7364
0,000418
tháng 7
6,83627
0,063985
10,7715
0,000407
tháng 8
6,84692
0,062586
10,2405
0,000413
tháng 9
6,83049
0,064041
9,80618
0,000413
tháng 10
6,83584
0,068448
9,0801
0,000411
tháng 11
6,82799
0,067311
8,70513
0,000405
tháng 12
6,85309
0,074957
9,272
0,000404
Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam, và Bộ thương mại Hoa Kỳ


Tìm kiếm dữ liệu
Tiêu đề
Nội dung
Nhóm dữ liệu
máy lọc nước nano geyser