Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thị trường Sữa Việt Nam 7 tháng đầu năm 2012


BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG SỮA VIỆT NAM 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
 

Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (AGROINFO), xin gửi tới quý độc giả lời chào trân trọng nhất.

Thưa quý độc giả, AGROINFO xin giới thiệu đến quý độc giả “Báo cáo thị trường Sữa Việt Nam 7 tháng đầu năm 2012”.

Báo cáo thị trường Sữa Việt Nam 7 tháng đầu năm 2012 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường sữa trong nước, thế giới 7 tháng đầu năm 2012 và triển vọng của thị trường trong những tháng tiếp theo năm 2012.
• Diễn biến tình hình sản xuất sữa của Việt Nam và thế giới
• Biến động giá cả thị trường sữa trong nước và quốc tế
• Thương mại sữa thế giới 7 tháng đầu năm 2012
• Biến động xuất khẩu sữa Việt Nam 7 tháng đầu năm 2012
• Triển vọng những tháng tiếp theo năm 2012: Giá sữa, cung cầu sữa và các thị trường xuất khẩu sữa triển vọng

Báo cáo thị trường Sữa Việt Nam 7 tháng đầu năm 2012 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), các cơ quan nghiên cứu thị trường như Ban nghiên cứu kinh tế (ERS) và Ban nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 20/08/2012

- Số trang: 65 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn
(chưa bao gồm VAT)

Liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Đỗ Văn Hảo - info@agro.gov.vn

Đào Thanh Huyền

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:

An Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang_agro@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến


 
 

ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.

Mục lục:

TỔNG LƯỢC  
PHẦN 1 : THỊ TRƯỜNG SỮA THẾ GIỚI  
1 Sản xuất sữa thế giới  
2 Tiêu thụ sữa thế giới  
3 Thương mại sữa thế giới  
3.1 Sữa tươi  
3.2 Sữa bột nguyên kem  
3.3 Sữa bột gầy  
3.4 Phomat và bơ  
4 Giá sữa trên thị trường thế giới  


PHẦN 2 : THỊ TRƯỜNG SỮA VIỆT NAM  
1 Sản xuất sữa trong nước  
1.1 Tình hình chăn nuôi bò sữa  
1.2 Sản lượng sữa tươi trong nước  
2 Tiêu dùng sữa trong nước  
3 Thương mại sữa trong nước  
3.1 Xuất khẩu sữa  
3.1.1 Xuất khẩu sữa theo chủng loại  
3.1.2 Xuất khẩu sữa theo tháng  
3.1.3 Các thị trường xuất khẩu chính  
3.2 Nhập khẩu sữa  
3.2.1 Nhập khẩu sữa theo chủng loại  
3.2.2 Nhập khẩu sữa theo tháng  
3.2.3 Các thị trường nhập khẩu chính  
4 Giá sữa và các yếu tố tác động  
4.1 Giá sữa  
4.2 Các yếu tố tác động  


PHẦN 3: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG SỮA  
1 Thị trường sữa thế giới  
2 Thị trường sữa Việt Nam  
2.1 Biến động giá  
2.2 Tiềm năng thị trường nội địa  


SỐ LIỆU THẾ GIỚI  
SỐ LIỆU VIỆT NAM  
PHỤ LỤC 1 : BIỂU THUẾ SUẤT NHẬP KHẨU CÁC SẢN PHẨM SỮA  
TÀI LIỆU THAM  KHẢO

DANH MỤC ĐỒ THỊ   
Đồ thị 1 : Số lượng bò sữa thế giới, 2004 – 2012  
Đồ thị 2 : Sản lượng sữa bò thế giới, 2001- 2012  
Đồ thị 3: Sản xuất sữa bò ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ,  2012  
Đồ thị 4 : Sản lượng sữa bột nguyên kem thế giới, 2002- 2012  
Đồ thị 5 : Sản lượng sữa bột gầy thế giới , 2002 – 2012  
Đồ thị 6: Sản lượng phomat và bơ thế giới, 2002 – 2012  
Đồ thị 7 : Tiêu thụ sữa nước thế giới, 2002 – 2011  
Đồ thị 8: Tiêu thụ và tồn kho sữa bột nguyên kem thế giới, 2002 – 2012  
Đồ thị 9: Tiêu thụ và tồn kho sữa bột gầy thế giới, 2002- 2012  
Đồ thị 10 : Tiêu thụ phomat và bơ thế giới, 2002- 2012  
Đồ thị 11:  Xuất nhập khẩu sữa tươi thế giới, 2002 – 2012  
Đồ thị 12 : Xuất nhập khẩu sữa bột nguyên kem thế giới , 2002- 2012  
Đồ thị 13 : Các thị trường chính xuất khẩu sữa bột nguyên kem thế giới 2012  
Đồ thị 14: Xuất nhập khẩu sữa bột gầy thế giới, 2002- 2012  
Đồ thị 15: Các thị trường chính xuất khẩu sữa bột gầy thế giới, 2012  
Đồ thị 16: Xuất nhập khẩu phomat và bơ thế giới, 2002-2012  
Đồ thị 17: Giá sữa xuất khẩu tại thị trường Châu Úc theo tuần, 01-29/2012  
Đồ thị 18: Giá sữa xuất khẩu tại thị trường Tây Âu theo tuần, 01-29/2012  
Đồ thị 19: Số lượng bò sữa của Việt Nam , 2002 đến 06/2012  
Đồ thị 20: Số lượng bò sữa phân theo vùng  
Đồ thị 21: Sản lượng sữa tươi của Việt Nam , 2001 đến 2011  
Đồ thị 22: Tiêu dùng sữa Việt Nam , 2006 – 2012  
Đồ thị 23 : Xuất khẩu sữa của Việt Nam, 2002 – 06/2012  
Đồ thị 24 : Xuất khẩu sữa của Việt Nam theo tháng, 01/2012 đến 06/2012  
Đồ thị 25 : Các thị trường xuất khẩu chính của sữa Việt Nam 6 tháng đầu năm 2012  
Đồ thị 26 : Nhập khẩu sữa của Việt Nam, 2002 – 2012  
Đồ thị 27: Nhập khẩu sữa của Việt Nam theo tháng 01/2011 – 6/2012  
Đồ thị 28: Nhập khẩu các loại sữa khác của Việt Nam theo tháng, 1/2010-6/2002  
Đồ thị 29: Các thị trường nhập khẩu sữa chính của Việt Nam 6 tháng đầu năm  
Đồ thị 30 : Giá một số loại sữa của Abbott – Hoa Kỳ, 12/2011 –7/2012  
Đồ thị 31: Tỷ giá USD so với VND, 01/2011 – 8/2012  

 

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1 : Số lượng bò sữa thế giới, 2004 – 2012.
Bảng 2 : Sản lượng sữa tươi thế giới , 2002 – 2012
Bảng 3 :  Tiêu thụ, xuất nhập khẩu sữa tươi thế giới, 2002-2012
Bảng 4 : Tổng sản lượng,  tiêu thụ, xuất nhập khẩu và tồn kho sữa bột nguyên kem thế giới, 2002 – 2012
Bảng 5: Tổng sản lượng, tiêu thụ, xuất nhập khẩu và tồn kho sữa bột gầy thế giới, 2002- 2012
Bảng 6 : Tổng sản lượng, tiêu thụ, xuất nhập khẩu và tồn kho phomat thế giới, 2002- 2012
Bảng 7  : Tổng sản lượng, tiêu thụ, xuất nhập khẩu thế giới, 2002- 2012.
Bảng 8 : Giá xuất khẩu tại thị trường Châu Úc, tuần 01/2012 đến  tuần 29/2012
Bảng 9: Giá xuất khẩu tại thị trường  Tây Âu, tuần 01/2012- tuần 29/2012
Bảng 10: Số lượng bò sữa Việt Nam , 2002 - 06/2012.
Bảng 11: Sản lượng sữa tươi Việt Nam , 2002 – 2011 .
Bảng 12: Số lượng sữa bò phân theo địa phương , 2006 – 2010
Bảng 13 : Giá các loại sữa của Abbott – Hoa Kỳ 12/2011 – 7/2012
Bảng 14 : Giá sữa Ông Thọ tại 1 số thị trường , 01/2011 – 8/2012
Bảng 15 : Kim ngạch xuất khẩu sữa của Việt Nam, 2002 – 2012
Bảng 16 : Kim ngạch xuất khẩu sữa Việt Nam theo tháng, 01/2008-5/2010
Bảng 17 : Các thị trường xuất khẩu chính của sữa Việt Nam
Bảng 18: Kim ngạch nhập khẩu sữa Việt Nam, 2000 - 06/2012
Bảng 19 : Kim ngạch nhập khẩu sữa Việt Nam theo tháng, 01/2010-6/2012
Bảng 20 : Các thị trường nhập khẩu sữa chính của Việt Nam, 2005 -2012
Bảng 21 : Định hướng Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu
Bảng 22: Dự kiến sản lượng sữa các năm và tốc độ tăng trưởng
Bảng 23: Mục tiêu phát triển ngành sữa Việt Nam
Bảng 24: Phân bổ năng lực sản xuất sữa bột, sữa chua và sữa thanh, tiệt trùng theo vùng lãnh thổ


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com