Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện

Tỉ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ so với một số đồng ngoại tệ cơ bản và đồng Việt Nam

Mã ID:164
Giá:0
Thuộc nhóm:Tỷ Giá

Tỉ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ so với một số đồng ngoại tệ cơ bản và đồng Việt Nam

 
USD/CNY
JPY/CNY
EURO/CNY
VND/CNY
tháng 1
7,24289
0,067107
10,6599
0,000453
tháng 2
7,16392
0,066947
10,5745
0,000449
tháng 3
7,07224
0,070212
10,9758
0,000444
tháng 4
6,99969
0,068180
11,027
0,000435
tháng 5
6,97107
0,066835
10,85
0,000432
tháng 6
6,89933
0,064540
10,7364
0,000418
tháng 7
6,83627
0,063985
10,7715
0,000407
tháng 8
6,84692
0,062586
10,2405
0,000413
tháng 9
6,83049
0,064041
9,80618
0,000413
tháng 10
6,83584
0,068448
9,0801
0,000411
tháng 11
6,82799
0,067311
8,70513
0,000405
tháng 12
6,85309
0,074957
9,272
0,000404
Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam, và Bộ thương mại Hoa Kỳ


Tìm kiếm dữ liệu
Tiêu đề
Nội dung
Nhóm dữ liệu