Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Về chúng tôi

Việt Nam đang hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu đặc trưng bởi các nguyên tắc cạnh tranh, công nghệ, năng suất và chất lượng. Trong một nền kinh tế hội nhập nhiều biến động, các hoạt động kinh doanh diễn ra sôi động, thông tin chính là lực lượng định hình các hoạt động, yếu tố nền tảng tạo nên thành công. Lãnh đạo cần thông tin chất lượng để đề ra các quyết sách hợp lý. Cộng đồng doanh nghiệp cần thông tin chất lượng để đưa ra quyết định kinh doanh thu được lợi nhuận cao nhất. Nhà nông cần thông tin chất lượng để lựa chọn các mặt hàng sản xuất đem lại thu nhập ổn định.
 
Trên đường trở thành địa chỉ tin cậy về lĩnh vực thông tin nông nghiệp nông thôn, Trung tâm Thông tin (AGROINFO) đang đẩy mạnh áp dụng các công cụ truyền thông đa phương tiện, trở thành cầu nối phân tích và thực tiễn, cung cấp thông tin và số liệu phân tích chất lượng, kịp thời về nông nghiệp nông thôn Việt Nam và tình hình thế giới cho các đối tượng quan tâm.

Đội ngũ

Giá trị nền tảng của chúng tôi không phải là “con người” mà là “đội ngũ”. Chúng tôi là một tập thể những chuyên gia chuyên nghiệp có lòng hăng say và phát kiến. Văn hoá của chúng tôi hướng tới những giá trị cơ bản của sự hợp tác, tôn trọng cá nhân, làm việc nhóm, liên tục đổi mới, mang lại lợi ích cho đối tác và cộng đồng. Chúng tôi luôn cố gắng để tạo ra một môi trường học tập, làm việc vui vẻ, năng động và chuyên nghiệp, với cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp tuyệt vời.

 

Khách hàng và Đối tác

Chúng tôi thiết lập được những mối quan hệ khách hàng như những đối tác chiến lược dựa trên sự tin tưởng và hợp tác. Những thành quả này có được từ những sản phẩm chất lượng của chúng tôi, hoạt động chuyên nghiệp của chúng tôi và cam kết cùng hướng đến lợi ích chung.