Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành cà phê Việt Nam năm 2011 và triển vọng 2012 (TA)|VIETNAM COFFEE MARKET 2011 AND OUTLOOK 2012

 

VIETNAM COFFEE MARKET 2011 AND OUTLOOK 2012

Basic Information
Release date:
22/02/2012 for Vietnamese version
15/03/2012 for English version
• Price:
1,500,000 for Vietnamese version
2,000,000 VND for English version
Form of payment: Account transfer

For being consulted about content:
Commodity analysis department:
Trương Hồng Kim - Email:
info@agro.gov.vn

For placing an order: Customer services department:
Ms. An Thu Hang - YM: banhang_agro
Tel: (84.4) 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256 – Fax: (84.4) 39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com
Online support


 
Customer service:
Tel: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


TABLE OF CONTENTS

SUMMARY
ABBREVIATION
PART I: VIETNAM’S MARKET IN 2011
1.1 Output and arceage expanding
1.2 Establishment of new price level
1.3 High export price
1.4 Depending on several large markets
1.5 A slow transfer of product structure
1.6 Market discussions
 

PART II. WORLD COFFEE MARKET
2.1 Production
2.2 The world coffee consumption
2.3 The world coffee price developments
 

PART III: COFFEE MARKET OUTLOOK FOR 2012
3.1 Outlook for the world coffee production in 2012
3.2 Coffee outlook for 2012
3.2.1 Outlook for the world Robusta price in 2012
3.2.2 Outlook for Vietnam’s coffee price in 2012
 

APPENDIX 1
1 Vietnam data
2 World data
APPENDIX 2

 LIST OF FIGURES
Figure 1: Vietnam’s coffee area and production, years of 2007-2011
Figure 2: Vietnam’s coffee price evolution in 2011
Figure 3: Vietnam’s coffee export developments in 2011
Figure 4: Different level in export coffee price at HCMC port and Robusta price on London exchange in 2011
Figure 5: Structure of coffee exporters in 2011
Figure 6: Comparing between coffee bean export value and instant coffee of Vietnam by year
Figure 7: The world coffee production and volume in years of 2000-2011
Figure 8: The world supply structure in 2011
Figure 9: The world coffee consumption, years of 2000-2010
Figure 10: Coffee consumption growth in several markets, years of 2000-2010
Figure 11: The world coffee price evolution by variety
Figure 12: Robusta price forecast scenarios in 2012
Figure 13: Forecast for coffee price in Daklak in 2012

 

LIST OF TABLES
Table 1: Vietnam’s coffee area in 2008-2011
Table 2: Vietnam’s coffee output by variety
Table 3: Vietnam’s coffee export value (monthly basis) in 2011
Table 4: Coffee output and yield in 2005-2011
Table 5: Domestic and export coffee price (monthly basis) in 2012
Table 6: Domestic and export coffee price (monthly basis) in 2012
Table 7: Coffee bean export value by variety (US$ million)
Table 8: Coffee bean and instant coffee export value (US$ million)
Table 9: Import value of top 10 markets for Vietnam’s coffee (US$ million) in 2011
Table 10: The world coffee output in several main producers (000 bags)
Table 11: The beginning coffee stocks by variety (000 bag)
Table 12: Per capita average coffee consumption in several countries (kg/person/year)
Table 13: The world coffee price by variety and market (cent/lb) 


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo thường niên Ngành Cà phê Việt Nam năm 2017 và Triển vọng 2018
Báo cáo thường niên Ngành Cà phê Việt Nam năm 2016 và Triển vọng 2017
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2015 và Triển vọng 2016
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2014 và Triển vọng 2015
Báo cáo Thị trường cà phê 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Cà phê Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2013 và Triển vọng 2014
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2012 và Triển vọng 2013
Báo cáo ngành hàng cà phê Việt Nam quý 3 năm 2012
Báo cáo ngành hàng cà phê Việt Nam quý 2 năm 2012
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2011 và Triển vọng 2012
TOÀN CẢNH THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ VIỆT NAM NĂM 2010
Báo cáo ngành Cà phê Việt Nam Quý 3/2011 (TV)
Báo cáo ngành Cà phê Việt Nam 6 tháng đầu năm 2011 (TV)
Báo cáo thường niên ngành cà phê Việt Nam năm 2010 và triển vọng 2011 (TA)
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2010 và Triển vọng 2011
Báo cáo ngành Cà phê Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010 (TV)
Báo cáo thường niên ngành cà phê Việt Nam 2008 và triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Cà phê Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009 (TV)