Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đăk Lăk: Đầu tư hơn 4,2 tỷ đồng phát triển ngành Lâm nghiệp
16 | 07 | 2009
Tỉnh Đăk Lăk đang thực hiện huy động hơn 4,2 tỷ đồng để đầu tư phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2009-2010, trong đó co 3,6 tỷ đồng dành để đầu tư cho công tác xây dựng cơ bản, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, số còn lại là đầu tư cho công tác khai thác rừng.

Đăk Lăk hiện có hơn 600.000 ha rừng, trong đó diện tích rừng đặc dụng là 219.800 ha, 6.900 ha rừng phòng hộ và 315.400 ha rừng sản xuất. Việc đầu tư nguồn vốn nói trên là nhằm mục đích đưa lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng theo hướng xá hội hoá trên cơ sở quản lý, bảo vệ và sử dụng nguồn tài nguyên rừng một cách bền vững theo quy hoạch của giai đoạn 2009-2010.

(Nguồn: NNVN)Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ