Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bản tin ngành hàng Cà Phê Việt Nam ra ngày 18-3-2011
21 | 03 | 2011
AGROINFO - Giá cà phê Việt Nam đang chịu ảnh hưởng của giá kỳ hạn tháng 7. Do đó giá thế giới tăng trong thời gian tới sẽ hỗ trợ cho giá cà phê nội địa. Bên cạnh đó theo nguồn thông tin của một số tỉnh cung cấp cà phê trọng điểm như Đăk Lăk, chỉ khoảng 1/3 nông dân còn cà phê để bán và lượng còn lại ở mức rất thấp. Cầu cao trong khi cung hạn hẹp cũng sẽ là yếu tố thúc đẩy giá cà phê tăng trong tuần tới.
Tiêu điểm bản tin:
• Thị trường trong nước: Sản xuất cà phê tại Đăk Lăk – chi phí tăng cao.
• Giá phân bón trong nước ổn định hoặc tăng nhẹ.
• Giá cà phê nội địa tăng do áp lực cầu.
• Lượng dự trữ cà phê ở các nước xuất khẩu lớn đang co hẹp nhanh chóng.
• Vụ mùa cà phê ở Châu Phi giảm 29% so với năm trước.
• Sản lượng cà phê Colombia có thể sẽ đạt 9 triệu bao trong vụ mùa 2010-2011.
• Triển vọng giá thị trường phê trong nước và thế giới.

Download Bản Tin Tuần Ngành hàng Cà phê tại đây


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường