Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Greenlink tuyển nhân sự
26 | 05 | 2011
Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn AgroVietLink (AgroVietLink) được thành lập và đi vào hoạt động với sự hỗ trợ từ Dự án SMEs do cơ quan Hợp tác phát triển Tây Ban Nha tài trợ thông qua Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD).

Đây là sự hỗ trợ vô cùng quan trọng để giúp cho Công ty AgroVietLink có thể đạt được tầm nhìn chiến lược và mục tiêu hoạt động, đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong tương lai của công ty. Trung tâm Thông tin nông nghiệp nông thôn thuộc Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT được giao nhiệm vụ đại diện Viện trong liên danh thành lập Công ty AgroVietLink.


Đồng thời, để tổ chức phát triển thị trường, tổ chức kinh doanh nông sản sạch gắn với thương hiệu của AGROVIETLINK, Công ty TNHH Kết Nối xanh (GreenLink) đã được thành lập với 100% số vốn thuộc AGROVIETLINK dưới sự hỗ trợ của Dự án SMEs.


Để Công ty hoạt động hiệu quả, Trung tâm Thông tin Nông nghiệp nông thôn cần tuyển nhân sự cho Công ty TNHH kết nối xanh (Greenlink) với các vị trí sau:

- Giám đốc: 1 người

- Nhân viên hành chính kiêm kinh doanh: 1 người

Chi tiết công việc cụ thể xem file đính kèm

Hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 05/06/2011

Hồ sơ xin gửi về:      Trung tâm thông tin phát triển NNNT

Số 16 – Thụy Khuê – Tây Hồ - HN

Người liên hệ:           Mrs Vân

                                    Email:                         Vanchi01@yahoo.com.vn.

                                                Thanhvan01082010@gmail.comBáo cáo phân tích thị trường