Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thường niên ngành hàng Hồ tiêu Việt Nam 2016 và triển vọng 2017"
02 | 03 | 2017
Trung tâm Thông tin PTNNNT xin công bố với Quý độc giả Báo cáo thường niên ngành hồ tiêu Việt Nam năm 2016 và triển vọng năm 2017. Báo cáo nhằm mục đích cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường hồ tiêu trong nước, thế giới năm 2016 và triển vọng thị trường trong năm 2017.
Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:
(1) Thị trường hồ tiêu thế giới năm 2016, trong đó có phân tích cung cầu năm 2016 và một số quốc gia nhập khẩu hồ tiêu lớn.
(2) Thị trường hồ tiêu Việt Nam năm 2016: Diễn biến tình hình sản xuất và giá cả hồ tiêu.
(3) Triển vọng ngành hồ tiêu năm 2017, trong đó có nhận định tình hình cung cầu, giá cả hồ tiêu của thế giới và Việt Nam. 
 
Báo cáo thường niên ngành hồ tiêu Việt Nam năm 2016 và triển vọng năm 2017 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hồ tiêu. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổng cục Thống kê; Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới (IPC); Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA); Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tổng cục Hải Quan,…
 
 
Thông tin đặt mua liên hệ số 012.88.256.256/ 04.62.93.86.32


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ