Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá tuần 24 (11/6 - 17/6/07)
19 | 06 | 2007
Mặt hàng Giá ĐVT
Cà phê Arabica 114.58 cent/Lb
Cà phê Robusta (London) 1867.8 USD/tấn
Cà phê Robusta (Trong nước) 1844.6 USD/tấn
Cao su RSS3 268.64 yên/kg
Chè búp tươi 2800 VND/kg
 Tên mặt hàng Thị trường Giá Tiền Nguồn số liệu Loại giá DVT
 Bông số 2 NewYork 1.14 USD Thời báo kinh tế VN Giá xuất khẩu tấn
 Cà phê Arabica NewYork 114.58 cent Bộ tài chính Giá xuất khẩu Lb
 Cà phê Robusta (London) London 1867.8 USD Bộ tài chính Giá xuất khẩu tấn
 Cà phê Robusta (Trong nước) Miền Nam 1844.6 USD Bộ tài chính Giá xuất khẩu tấn
 Cam sành Hà Nội 22000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Cám An Giang 3100 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Cao su RSS2 FOB BangKok 3.62 USD Thời báo kinh tế VN Giá xuất khẩu tấn
 Cao su RSS3 Thailand 78.16 THB Bộ tài chính Giá xuất khẩu kg
 Cao su RSS3 Tokyo 268.64 yên Bộ tài chính Giá xuất khẩu kg
 Chè búp tươi Lâm Đồng 2800 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Dầu đậu tương CBOT 795.25 USD Thời báo kinh tế VN Giá xuất khẩu tấn
 Dầu lạc CIF Rotterdam 1.16 USD Thời báo kinh tế VN Giá xuất khẩu tấn
 Đậu tương vàng số 1 CBOT 304.25 USD Thời báo kinh tế VN Giá xuất khẩu tấn
 Đường RE nội An Giang 7500 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Đường RE nội Bạc Liêu 11000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Đường thô (NewYork) NewYork 8.56 cent Bộ tài chính Giá xuất khẩu Lb
 Đường tinh luyện (London) London 307.54 USD Bộ tài chính Giá xuất khẩu tấn
 Gạo 10% tấm Thái Lan Thailand 320 USD Bộ tài chính Giá xuất khẩu tấn
 Gạo 10% tấm VN Miền bắc 298 USD Bộ tài chính Giá xuất khẩu tấn
 Gạo 100%B Thailand 331.8 USD Bộ tài chính Giá xuất khẩu tấn
 Gạo 15% tâm Thái Lan Thailand 318 USD Bộ tài chính Giá xuất khẩu tấn
 Gạo 15% tấm VN Miền bắc 293 USD Bộ tài chính Giá xuất khẩu tấn
 Gạo 25% tấm Thái lan Thailand 297 USD Bộ tài chính Giá xuất khẩu tấn
 Gạo 25% tấm VN Miền bắc 286 USD Bộ tài chính Giá xuất khẩu tấn
 Gạo 5% tấm Thái lan Thailand 322 USD Bộ tài chính Giá xuất khẩu tấn
 Gạo 5% tấm VN Miền bắc 303.5 USD Bộ tài chính Giá xuất khẩu tấn
 Gạo đồ 100% Thái Lan Thailand 334 USD Bộ tài chính Giá xuất khẩu tấn
 Gạo Nàng hương An Giang 8500 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Gạo Nàng hương Kiên Giang 11000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Gạo tẻ thường Lâm Đồng 5200 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Gạo tẻ thường Tiền Giang 4400 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Gạo thơm An Giang 6100 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Gạo thơm Tiền Giang 5700 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Gạo thường An Giang 4850 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Hạt điều thô Bình Dương 9000 VND Bộ tài chính Bán buôn kg
 Hạt tiêu đen trong nước Bình Dương 54000 VND Bộ tài chính Bán buôn kg
 Hạt tiêu đen trong nước Đồng Nai 51000 VND Bộ tài chính Bán buôn kg
 Hạt tiêu đen trong nước Hà Nội 23000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Hạt tiêu trắng trong nước Hà Nội 36000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Lúa CLC An Giang 3058 VND Sở NN An Giang Bán buôn kg
 Lúa giống 4498 An Giang 6700 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Lúa giống AS 996 An Giang 6700 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Lúa giống HĐ 1 An Giang 6900 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Lúa giống IR 50404 An Giang 6700 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Lúa giống Jasmine An Giang 8000 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Lúa giống OM 2395 An Giang 6700 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Lúa giống OM 2514 An Giang 6700 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Lúa giống OM 2517 An Giang 6700 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Lúa giống OM 4655 An Giang 6900 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Lúa giống OMCS 2000 An Giang 6700 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Lúa giống OMCS 21 (OM 3536) An Giang 6800 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Lúa giống VND 95-20 An Giang 6500 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Lúa Jasmine An Giang 3460 VND Sở NN An Giang Bán buôn kg
 Lúa mì CBOT 195.45 USD Thời báo kinh tế VN Giá xuất khẩu tấn
 Lúa tẻ thường Bạc Liêu 3200 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Lúa tẻ thường Bình Dương 3650 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Lúa tẻ thường Đồng Nai 3200 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Nếp khô (đục) An Giang 3790 VND Sở NN An Giang Bán buôn kg
 Ngô hạt An Giang 2300 VND Bộ tài chính Bán buôn kg
 Ngô vàng số 2 CBOT 152.35 USD Thời báo kinh tế VN Giá xuất khẩu tấn
 NPK Đầu trâu (20-20-15) An Giang 6600 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Phân đạm Urê An Giang 5300 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Phân đạm Urê An Giang 5600 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Phân đạm Urê Bình Dương 5025 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Phân DAP An Giang 6900 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Phân DAP Bình Dương 7540 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thanh Long Hà Nội 20000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thanh Long Kiên Giang 4000 VND Bộ tài chính Bán buôn kg
 Thịt bò đùi An Giang 75000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt bò đùi Tiền Giang 90000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt gà công nghiệp làm sẵn Bình Dương 27000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt gà công nghiệp làm sẵn Hà Nội 28500 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt gà ta làm sẵn An Giang 60000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt gà ta làm sẵn Bình Dương 80000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt lợn hơi trên 80 kg An Giang 23300 VND Sở NN An Giang Bán buôn kg
 Thịt lợn hơi trên 80 kg Đồng Nai 23500 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt lợn mông sấn An Giang 35000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thuốc sâu Bassa An Giang 22000 VND Sở NN An Giang Bán lẻ chai
 Thuốc sâu Bassa Đồng Nai 22000 VND Bộ tài chính Bán lẻ chai
 Trứng gà An Giang 1500 VND Sở NN An Giang Bán buôn quả
 Trứng vịt An Giang 1290 VND Sở NN An Giang Bán buôn quả
 Xăng 92 An Giang 11800 VND Bộ tài chính Bán lẻ lít
 Xoài quả tươi Hà Nội 18000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Xoài quả tươi Kiên Giang 8000 VND Bộ tài chính Bán buôn kg


Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ