Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam năm 2011 và Triển vọng 2012

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG LÚA GẠO VIỆT NAM NĂM 2011 VÀ TRIỂN VỌNG 2012
 

 

Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (AGROINFO), xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.

Thưa quý độc giả, AGROINFO xin giới thiệu đến Qúy độc giả “Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2011 và triển vọng 2012”.
Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2011 và triển vọng 2012đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường gạo trong nước, thế giới năm 2011 và triển vọng thị trường trong năm 2012. 

• Tình hình sản xuất gạo của Việt Nam và thế giới
• Biến động giá cả thị trường gạo trong nước và quốc tế
• Thương mại gạo thế giới 2011
• Xuất khẩu gạo Việt Nam 2011
• Bảng cân đối cung cầu gạo Việt Nam và thế giới 2011
• Triển vọng năm 2012: Giá gạo, cung cầu và các thị trường xuất khẩu gạo triển vọng

Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2011 và triển vọng 2012 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), các cơ quan nghiên cứu thị trường như Ban nghiên cứu kinh tế (ERS) và Ban nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.
 
Trân trọng

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 11/01/2012

- Số trang: 69 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.500.000 VND/cuốn
(chưa bao gồm VAT)

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Đỗ Văn Hảo - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:

An Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyến


 
 

ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.

Mục lục:

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
TỔNG LƯỢC
PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI
1. Cung lúa gạo thế giới 2011
2. Tiêu thụ và dự trữ lúa gạo thế giới 2011
3. Thương mại gạo thế giới 2011
3.1 Xuất khẩu gạo của các nước sản xuất gạo lớn nhất thế giới
3.2 Nhập khẩu gạo của một số nước nhập khẩu gạo chính thế giới
4. Giá gạo trên thị trường thế giới năm 2011

 

PHẦN 2: THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO VIỆT NAM
1. Sản lượng lúa gạo Việt Nam 2011
1.1 Diện tích, năng suất, sản lượng lúa
1.2 Sản lượng gạo Việt Nam 2011
2. Thương mại gạo trong nước 2011
3. Xuất khẩu gạo Việt Nam 2011
3.1 Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo
3.2 Thị trường xuất khẩu gạo
4. Gía gạo xuất khẩu Việt Nam 2011

 

PHẦN 3: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO
1. Triển vọng thị trường lúa gạo thế giới 2012
2. Triển vọng thị trường lúa gạo Việt Nam 2012
3. Triển vọng giá gạo 2011

 

SỐ LIỆU VIỆT NAM
SỐ LIỆU DỰ BÁO
PHỤ LỤC: Chính sách ban hành điều tiết thị trường lúa gạo năm 2011
TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa/gạo, xuất khẩu, tiêu dùng và dự trữ gạo thế giới, 1987-2012
Bảng 2: Sản lượng gạo một số nước trên thế giới, 2008-2012
Bảng 3: Tiêu dùng gạo một số nước trên thế giới, 2008-2012
Bảng 4: Dự trữ gạo cuối kỳ của một số nước trên thế giới, 2008-2012
Bảng 5: Xuất khẩu gạo một số nước trên thế giới, 2008-2012
Bảng 6: Nhập khẩu gạo một số nước trên thế giới, 2008-2012
Bảng 7: Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan (5%, 10%, 15%, 25% tấm, 100%B và gạo đồ 100% Thái Lan), 01/2009-9/2011
Bảng 8: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa cả nước, 2001-2012
Bảng 9: Sản lượng gạo cả nước 2001-2012
Bảng 10: Giá bán lẻ thuốc sâu Bassa tại một số địa phương, 01/2009-12/2011
Bảng 11: Giá bán lẻ các loại phân tại Đồng Nai , 01/2009-12/2011
Bảng 12: Giá bán lẻ các loại phân tại Hà Nội, 01/2009-12/2011
Bảng 13: Giá lúa tẻ thường tại một số địa phương, 01/2009-12/2011
Bảng 14: Giá gạo tẻ thường bán lẻ tại một số địa phương, 01/2009-12/2011
Bảng 15: Giá gạo nguyên liệu bán buôn tại một số địa phương, 01/2009-12/2011
Bảng 16: Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam, 01/2009-12/2011
Bảng 17: Cơ cấu xuất khẩu các loại gạo của Việt Nam năm 2011
Bảng 18: Cơ cấu xuất khẩu gạo Việt Nam sang các khu vực năm 2011
Bảng 19: Giá gạo 5% tấm và 25% tấm xuất khẩu của Việt Nam, 01/2008-12/2011
Bảng 20: Cung, cầu gạo thế giới, 2011/12-2018/2019
Bảng 21: Cung, cầu gạo của Mỹ, 2011/12-2018/2019
Bảng 22: Cung, cầu gạo của Brazil, 2011/12-2018/2019
Bảng 23: Cung, cầu gạo của Trung Quốc, 2011/12-2018/2019
Bảng 24: Cung, cầu gạo của Ấn Độ, 2011/12-2018/2019
Bảng 25: Cung, cầu gạo của Irắc, 2011/12-2018/2019
Bảng 26: Cung, cầu gạo của Malaysia, 2011/12-2018/2019
Bảng 27: Cung, cầu gạo của Pakistan, 2011/12-2018/2019
Bảng 28: Cung, cầu gạo của Philippines, 2011/12-2018/2019
Bảng 29: Cung, cầu gạo của Thái Lan, 2011/12-2018/2019
Bảng 30: Cung, cầu gạo của Việt Nam, 2011/12-2018/2019
Bảng 31: Cung, cầu gạo của Nam Phi, 2011/12-2018/2019
Bảng 32: Tiêu dùng gạo bình quân đầu người của một số nước, 2011/12-2018/2019

 

DANH MỤC BIỂU
Biểu 1: Dự báo cung cầu gạo thế giới năm 2012
Biểu 2: Dự báo cung cầu gạo Việt Nam năm 2012

 

DANH MỤC ĐỒ THỊ
Đồ thị 1: Diện tích, năng suất lúa thế giới, 2003-2012
Đồ thị 2: Sản lượng gạo thế giới, 2003-2012
Đồ thị 3: Sản lượng gạo của một số nước sản xuất lúa gạo lớn trên thế giới, 2010-2012
Đồ thị 4: Tiêu dùng và dự trữ gạo thế giới, 2003-2012
Đồ thị 5: Cung, cầu gạo thế giới, 2009-2012
Đồ thị 6: Xuất khẩu gạo thế giới, 2007-2012
Đồ thị 7: Các quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, 2010-2012
Đồ thị 8: Nhập khẩu gạo thế giới, 2007-2012
Đồ thị 9: Các quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, 2010-2012
Đồ thị 10: Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan theo tháng, 01/2010-12/2011
Đồ thị 11: Diện tích, sản lượng lúa Việt Nam, 2003-2012
Đồ thị 12: Năng suất lúa Việt Nam, 2003-2012
Đồ thị 13: Sản lượng gạo Việt Nam, 2003-2012
Đồ thị 14: Diễn biến giá lúa tẻ thường, gạo tẻ thường tại Cần Thơ theo tháng, 01/2010-12/2011
Đồ thị 15: Diễn biến giá gạo nguyên liêu bán buôn tại một số địa phương theo tháng, 01/2010-12/2011
Đồ thị 16: Xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2011
Đồ thị 17: Xuất khẩu gạo của Việt Nam theo chủng loại năm 2011
Đồ thị 18: Xuất khẩu gạo của Việt Nam theo thị trường năm 2011
Đồ thị 19: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam theo tháng, 01/2010-12/2011
Đồ thị 20: So sánh giá gạo xuất khẩu của Việt Nam và Thái Lan theo tháng, 01/2010-12/2011
Đồ thị 21: Dự báo giá gạo tẻ thường tại một số thị trường trong nước năm 2012 theo quý
Đồ thị 22: Dự báo giá gạo xuất khẩu năm 2012 theo quý


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác