Kết nối nghiên cứu với thực tiễn

Tra Cứu Doanh Nghiệp


Danh bạ doanh nghiệp là một cơ sở dữ liệu bao gồm 5575 doanh nghiệp phân theo:

• 75 lĩnh vực hoạt động

• 16 loại hình hoạt độngHướng dẫn sử dụng:

• Để tìm kiếm thông tin đầu tiên chọn tỉnh hoặc thành phố cần tìm

• Sau đó chọn lĩnh vực hoạt động, chọn loại hình.

• Nếu cần tìm cụ thể một cụm từ nào thì đánh cụm từ đó vào ô nội dung cần tìm, sau đó bấm nút ""Tìm Kiếm"" để xem kết quả"
Chọn tỉnh
Lĩnh vực hoạt động
Loại hình
Nội dung cần tìm