Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020

05/09/2007 Ngày 5/2/2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg, phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020.

Quyết định nêu rõ: phát triển lâm nghiệp đồng bộ từ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng hợp lý tài nguyên, trồng rừng, cải tạo rừng và làm giàu rừng đến khai thác chế biến lâm sản, dịch vụ môi trường, du lịch sinh thái... Phát triển lâm nghiêp để có đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, xoá đói, giảm nghèo và bảo vệ môi trường. Quản lý, sử dụng và phát triển rừng bền vững là nền tảng cho phát triển lâm nghiệp. Phát triển lâm nghiệp phải trên cơ sở đẩy nhanh và làm sâu sắc hơn chủ trương xã hội hoá nghề rừng, thu hút các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ, phát triển rừng.

Mục tiêu đến năm 2020, thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững 16,24 triệu ha đất quy hoạch cho lâm nghiệp; nâng tỷ lệ đất có rừng lên 42-43% vào năm 2010 và 47% vào năm 2020; đảm bảo có sự tham gia rộng rãi của các thành phần kinh tế và tổ chức xã hội vào phát triển lâm nghiệp nhằm đóng góp ngày càng tăng vào phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và cung cấp các dịch vụ môi trường; góp phần xoá đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân nông thôn miền núi và giữ vững an ninh quốc phòng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp( bao gồm cả công nghiệp chế biến lâm sản và các dịch vụ môi trường) từ 3,5% đến 4% /năm, phấn đấu đến 2020 GDP lâm nghiệp đạt khoảng 2-3% GDP quốc gia.

Quyết định nêu rõ định hướng phát triển, các giải pháp thực hiện Chiến lược, các chương trình và nhiệm vụ chủ yếu. Ban hành kèm theo Quyết định này Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

Nguồn Tin: TTXVN
Ý KIẾN, CÂU HỎI CỦA BẠN
Họ tên bạn:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
 

Tin liên quan

Báo cáo phân tích thị trường
Đặt mua báo cáo 012.88.256.256
Phản hồi
  Thanh Sang  -09/02/2015 
  Nói đi phải nói lại, có làm trong nghề xuất
    Trong bài: Lúa Đông xuân sớm xuống giá, khó bán: Giá rớt nữa là hết chỗ lùi
  Lê Hồng Đức  -15/01/2015 
  Chính sách miễn giảm thuế VAT được thực hiện
    Trong bài: AGROINFO công bố "Báo cáo thường niên thị trường phân bón năm 2014 và triển vọng năm 2015"
  trần hữu thành  -31/12/2014 
  giá điều tươi năm ...
    Trong bài: Giá hạt điều có thể sẽ tăng cao
  Bùi Tấn Lộc  -24/08/2016 
 

Nếu tình hình giá mía đường nguyên liệu

    Trong bài: Giá đường có thể phục hồi
  Bùi Tuấn Lộc  -04/12/2014 
  Nếu tình hình giá mía đường nguyên liệu trên
    Trong bài: Giá đường có thể phục hồi