Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020

(05-09-2007)

Ngày 5/2/2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg, phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020.


Quyết định nêu rõ: phát triển lâm nghiệp đồng bộ từ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng hợp lý tài nguyên, trồng rừng, cải tạo rừng và làm giàu rừng đến khai thác chế biến lâm sản, dịch vụ môi trường, du lịch sinh thái... Phát triển lâm nghiêp để có đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, xoá đói, giảm nghèo và bảo vệ môi trường. Quản lý, sử dụng và phát triển rừng bền vững là nền tảng cho phát triển lâm nghiệp. Phát triển lâm nghiệp phải trên cơ sở đẩy nhanh và làm sâu sắc hơn chủ trương xã hội hoá nghề rừng, thu hút các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ, phát triển rừng.

Mục tiêu đến năm 2020, thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững 16,24 triệu ha đất quy hoạch cho lâm nghiệp; nâng tỷ lệ đất có rừng lên 42-43% vào năm 2010 và 47% vào năm 2020; đảm bảo có sự tham gia rộng rãi của các thành phần kinh tế và tổ chức xã hội vào phát triển lâm nghiệp nhằm đóng góp ngày càng tăng vào phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và cung cấp các dịch vụ môi trường; góp phần xoá đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân nông thôn miền núi và giữ vững an ninh quốc phòng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp( bao gồm cả công nghiệp chế biến lâm sản và các dịch vụ môi trường) từ 3,5% đến 4% /năm, phấn đấu đến 2020 GDP lâm nghiệp đạt khoảng 2-3% GDP quốc gia.

Quyết định nêu rõ định hướng phát triển, các giải pháp thực hiện Chiến lược, các chương trình và nhiệm vụ chủ yếu. Ban hành kèm theo Quyết định này Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

Nguồn Tin: TTXVN
Ý KIẾN, CÂU HỎI CỦA BẠN
Họ tên bạn:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
 

Tin liên quan

Báo cáo ngành Gỗ
1   Báo cáo thường niên Ngành gỗ năm 2014 và Triển vọng 2015
2   Báo cáo thị trường ngành gỗ quý II năm 2014
3   Báo cáo thị trường ngành gỗ quý I năm 2014
4   Báo cáo thường niên Ngành gỗ năm 2013 và Triển vọng 2014
5   Báo cáo thị trường ngành gỗ quý III năm 2013
6   Báo cáo thị trường ngành gỗ Việt Nam quý II năm 2013
7   Báo cáo thị trường ngành gỗ 4 tháng đầu năm 2013 (TA)
8   Báo cáo thị trường ngành gỗ 4 tháng đầu năm 2013
9   Báo cáo thường niên Ngành gỗ năm 2012 và Triển vọng 2013 (TV)
10   Báo cáo thường niên Ngành gỗ năm 2010 và Triển vọng 2011 (TA)
11   Báo cáo thường niên Ngành gỗ năm 2010 và Triển vọng 2011
12   Báo cáo ngành Gỗ Việt Nam quý 3 năm 2009 (TA) (Vietnam's Wood sector in quarter 3/2009)
13   Báo cáo ngành Gỗ quý 1 năm 2009 (TA)
14   Báo cáo ngành Gỗ Việt Nam Quý 3 năm 2009 (TV)
15   Báo cáo ngành Gỗ Việt Nam Quý 1 năm 2009 (TV)
Phản hồi
  Nguyễn Bay  -08/08/2014 
  Đề nghị cho biết sản lượng thịt heo ... [..]
    Trong bài: AGROINFO công bố "Báo cáo Thị trường Thịt 6 tháng đầu năm 2014"
  VÕ Minh Hào  -13/08/2014 
  Cho em Hỏi Giá điều thô dự báo vào tháng ... [..]
    Trong bài: Thị trường Hạt điều tháng 7 - 2014
  pham duc binh  -21/07/2014 
  that dac tiec khi hiep hoi che iet na trua ... [..]
    Trong bài: Unilever hỗ trợ hộ sản xuất chè Việt Nam
  dang nhu nguyet  -06/06/2014 
  Gia ho tieu con tang nua khong. Va gia tieu [..]
    Trong bài: VPA: Hồ tiêu được mùa, được giá
  lê văn bảo  -14/02/2014 
  theo bài viết trên nguồn cung tiêu trên thế [..]
    Trong bài: Hồ tiêu Việt Nam tiếp tục giữ vị trí hàng đầu thế giới
máy lọc nước nano geyser