Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện

Gía các loại sữa của Vinamilk, tháng 12/2009-6/2010

Mã ID:1805
Giá:0
Thuộc nhóm:Giá cả thị trường

Gía các loại sữa của Vinamilk, tháng 12/2009-6/2010
Đơn vị: 1000 VND/hộp

Tên sản phẩm
T12
T1
T2
T3
T4
T5
T6
SBot Dielac Alpha 123 HG 400g
47,69
50,60
53,70
53,70
53,70
53,70
53,70
SBot Dielac Alpha 123 HT 400g
55,46
58,80
62,40
62,40
62,40
62,40
62,40
SBot Dielac Alpha 123 HT 900g
110,92
117,60
124,70
124,70
124,70
124,70
124,70
SBot Dielac Alpha 456 HG 400g
45,72
48,50
 51,50
 51,50
 51,50
 51,50
 51,50
SBot Dielac Alpha 456 HT 900g
107,83
114,30
121,20
121,20
121,20
121,20
121,20
SBot Dielac Alpha Step 1 HT 400g
58,19
61,70
65,50
65,50
65,50
65,50
65,50
SBot Dielac Alpha Step 1 HT 900g
116,38
123,40
130,90
130,90
130,90
130,90
130,90
SBot Dielac Alpha Step 2 HG 400g
49,65
52,70
55,90
55,90
55,90
55,90
55,90
SBot Dielac Alpha Step 2 HT 400g
57,00
60,50
64,20
64,20
64,20
64,20
64,20
SBot Dielac Alpha Step 2 HT 900g
114,01
120,90
128,20
128,20
128,20
128,20
128,20
SBot Dielac Mama Vanilla HG 400g
40,73
43,20
45,80
45,80
45,80
45,80
45,80
SBot Dielac Mama Vanilla HT 400g
45,88
48,70
51,70
51,70
51,70
51,70
51,70
SBot Dielac Mama Vanilla HT 900g
89,89
95,30
101,10
101,10
101,10
101,10
101,10
SCU Probi chai nhua 65ml
2,19
2,40
2,48
2,48
2,48
2,48
2,480
SCU VNM các loại 180ml
3,52
3,52
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
STTT VNM loại 110ml (40H)
2,43
2,60
2,68
2,68
2,68
2,68
2,68
STTT NC VNM loại 180ml-dan bo
3,82
4,00
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
STTT NC VNM 1L-dan bo
16,72
17,50
18,10
18,10
18,10
18,10
18,10
Sua Chua An Gung
3,06
3,30
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
Sua Chua Cam, Dau Susu 80g
2,57
2,80
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
Sua Chua Dau VNM 100g
3,00
3,20
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
Sua Chua Duong Susu 80g
2,35
2,50
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
Sua Chua Duong VNM 100g
2,96
3,02
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
Sua Chua Kefir Hop 100ml
2,96
3,20
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
Sua Chua Trai Cay Susu 80g
2,57
2,80
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
Sua Chua Trai cay VNM 100g
3,00
3,20
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
Sua Dac NSPN 380gr
8,41
9,00
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
Sua Dac Ong Tho Chu Xanh 380gr
11,62
12,40
13,20
13,20
13,20
13,20
13,20
Sua Dac Ong Tho Do 380gr
9,30
9,90
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
Sua Dac Ong Tho Trang 380gr
13,33
14,20
15,10
15,10
15,10
15,10
15,10
Sua Giam Can HT 300g
85,82
91,00
96,50
96,50
96,50
96,50
96,50
SD Co duong NSPN Xanh 1284g
28,40
30,20
32,10
32,10
32,10
32,10
32,10
SDCD Ong Tho Do Vi 40g
1,71
1,90
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10

Nguồn: AGRODATA