Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo ngành Lúa gạo Việt Nam quý 2 năm 2010 (TV)
     BÁO CÁO NGÀNH LÚA GẠO QUÝ 2 NĂM 2010

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 30/6/2010
- Số trang: 65 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn
Bản tiếng Anh: 2,000,000 VND/cuốn

Liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Anh Đỗ Văn Hảo - Email:
hao_agro@yahoo.com
Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:

An Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - P16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội

ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949

Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyếnho tro truc tuyen

Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo

1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục:

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

TỔNG LƯỢC

PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI NĂM 2010

1. Sản xuất lúa gạo thế giới

1.1 Diện tích, năng suất, sản lượng lúa gạo thế giới

1.2 Sản lượng gạo tại một số nước sản xuất gạo lớn trên thế giới

2. Tiêu thụ và dự trữ gạo thế giới

3. Thương mại gạo thế giới

3.1 Xuất khẩu gạo của các nước sản xuất gạo lớn nhất thế giới

3.2 Nhu cầu nhập khẩu gạo tại một số nước nhập khẩu chính trên thế giới

4. Giá gạo trên thị trường thế giới

PHẦN 2: THỊ TRƯỜNG GẠO VIỆT NAM QUÝ 2/2010

1. Sản xuất lúa gạo trong nước

2. Thương mại gạo trong nước

3. Xuất khẩu gạo và chính sách điều hành xuất khẩu gạo của Việt Nam

3.1 Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam

3.2 Thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam

3.3 Các hoạt động điều tiết xuất khẩu gạo

4. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam

PHẦN 3: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG 2010

1. Thị trường thế giới

2. Thị trường Việt Nam

2.1 Triển vọng xuất khẩu

2.2 Biến động giá

SỐ LIỆU

SỐ LIỆU THẾ GIỚI

SỐ LIỆU VIỆT NAM

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC ĐỒ THỊ

Đồ thị 1: Diện tích, năng suất lúa thế giới 2005-2009 và dự báo 2010

Đồ thị 2: Sản lượng gạo thế giới 2005-2009 và dự báo 2010

Đồ thị 3: Sản lượng gạo của một số nước sản xuất lúa gạo lớn trên thế giới 2008-2009 và dự báo 2010

Đồ thị 4: Tiêu dùng và dự trữ gạo thế giới 2005-2009 và dự báo 2010

Đồ thị 5: Cung, cầu gạo thế giới 2007-2009 và dự báo 2010

Đồ thị 6: Các quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới 2008-2009 và dự báo 2010

Đồ thị 7: Lượng gạo xuất khẩu và dự trữ của Thái Lan 2007-2009 và dự báo 2010

Đồ thị 8: Lượng gạo xuất khẩu và dự trữ của Ấn Độ 2007-2009 và dự báo 2010

Đồ thị 9: Các quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới 2008-2009 và dự báo 2010

Đồ thị 10: Lượng gạo sản xuất và nhập khẩu của Philppines 2007-2009 và dự báo 2010

Đồ thị 11: Lượng gạo sản xuất và nhập khẩu của khu vực Trung Đông 2007-2009 và dự báo 2010

Đồ thị 12: Diễn biến giá gạo xuất khẩu của Thái Lan theo tháng, 01/2009-6/2010

Đồ thị 13: Diện tích, năng suất lúa Việt Nam 2005-2009 và dự báo 2010

Đồ thị 14: Diện tích, sản lượng lúa đông xuân niên vụ 2009/10

Đồ thị 15: Diện tích gieo cấy lúa hè thu niên vụ 2008/09-2009/10

Đồ thị 16: Diễn biến giá phân DAP và thuốc sâu Bassa tại thị trường An Giang theo tháng, 01/2009-6/2010

Đồ thị 17: Diễn biến giá lúa tẻ thường, gạo tẻ thường tại thị trường Cần Thơ theo tháng, 01/2009-6/2010

Đồ thị 18: Diễn biến giá gạo nguyên liệu bán buôn tại một số địa phương theo tháng, 01/2009-6/2010

Đồ thị 19: Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam theo tháng, 01/2009-6/2010

Đồ thị 20: Cơ cấu xuất khẩu gạo của Việt Nam quý 2/2010

Đồ thị 21: Cơ cấu thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam quý 2/2010

Đồ thị 22: Diễn biến giá gạo xuất khẩu của Việt Nam theo tháng, 01/2009-6/2010

Đồ thị 23: Dự báo giá gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2010

     

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo thường niên Ngành Lúa gạo Việt Nam năm 2017 và Triển vọng 2018
Báo cáo thường niên Ngành Lúa gạo Việt Nam năm 2016 và Triển vọng 2017
Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam và thế giới 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam quý 1 năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2013 và triển vọng 2014
Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam 9 tháng đầu năm 2013
Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013
Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam Qúy 1/2013
Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2012 và triển vọng 2013
Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam Quý 3/2012
Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam 6 tháng đầu năm 2012
Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam năm 2011 và triển vọng 2012 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam năm 2011 và Triển vọng 2012
Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam quý 3/2011
Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam quý 2/2011
Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam quý 1/2011
Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam năm 2010 và triển vọng 2011 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam năm 2010 và Triển vọng 2011
Báo cáo thương mại gạo Việt Nam 9 tháng đầu năm 2010 (TV)
Báo cáo ngành Lúa gạo Việt Nam quý 3 năm 2010 (TV)
Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TA)
Báo cáo ngành Lúa gạo Việt Nam quý 1 năm 2010 (TV)
Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo ngành Lúa gạo Việt Nam quý 2 năm 2009 (TA)
Báo cáo ngành Lúa gạo Việt Nam quý 2 năm 2009 (TV)
Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009 (TV)
Báo cáo đặc biệt: Thị trường lúa gạo thế giới 2009 sau các cuộc đua tăng vụ (TV)
BC đặc biệt: Thị trường lúa gạo nửa đầu 2008 và Triển vọng sắp tới (TA)
Báo cáo đặc biệt: Thị trường lúa gạo nửa đầu 2008 và Triển vọng sắp tới (TV)
Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam 2007 và Triển vọng 2008 (TA)
Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam 2007 và Triển vọng 2008 (TV)