Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo ngành Cà phê Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010 (TV)
     
BÁO CÁO NGÀNH CÀ PHÊ VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU
NĂM 2010

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 15/7/2010
- Số trang: 70 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn
Bản tiếng Anh: 2,000,000 VND/cuốn

Liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Chị Trương Hồng Kim - Email:
truonghongkim@gmail.com

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - P16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội

ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949

Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyếnho tro truc tuyen

Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục:

PHẦN I: SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
1. Bối cảnh sản xuất cà phê niên vụ 2009/2010
1. Tình hình sản xuất
2. Chi phí sản xuất cà phê
3. Chế biến và tiêu chuẩn chất lượng
PHẦN 2: TIÊU DÙNG CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM
1. Lượng tiêu dùng cà phê nội địa
2. Thị hiếu tiêu dùng cà phê
PHẦN 3: XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM NỬA NIÊN VỤ 2009/2010
1. Tình hình xuất khẩu và diễn biến giá cà phê Việt Nam nửa niên vụ 2009/2010
2. Chu kỳ xuất khẩu cà phê Việt Nam và tạm trữ cà phê
3. Xuất khẩu cà phê theo thị trường
4. Xuất khẩu cà phê theo loại
PHẦN 4: THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI
1. Sản xuất cà phê thế giới 2009
2. Tiêu dùng cà phê thế giới
3. Thay đổi trong xu hướng tiêu dùng cà phê thế giới
3.1 Cầu về cà phê tăng trưởng mạnh tại các nước đang phát triển
3.2 Xu hướng lựa chọn cà phê đặc sản và các loại cà phê được chứng nhận
3.3 Chuyển dịch cơ cấu tiêu thụ các loại cà phê và cạnh tranh mạnh mẽ của các loại đồ uống khác
4. Giá cà phê thế giới
PHẦN 5: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ NỬA CUỐI NĂM 2010
1. Triển vọng cung sản xuất cà phê thế giới niên vụ 2010/2011
1.1 Triển vọng cung cà phê thế giới niên vụ 2010/2011
1.2 Triển vọng cung cà phê của Brazil
1.3 Triển vọng cung cà phê của các nước sản xuất chính khác
2. Triển vọng cung cà phê của Việt nam
2.1 Dự báo của một số tổ chức trong nước và quốc tế về cung cà phê Việt Nam niên vụ 2010/2011
2.2 Dự báo theo mô hình phản hồi cung (Supply response)
3. Triển vọng cầu cà phê thế giới
PHỤ LỤC
SỐ LIỆU VIỆT NAM
SỐ LIỆU THẾ GIỚI

MỤC LỤC CÁC HÌNH

Hình 1: Cơ cấu diện tích cà phê Việt Nam
Hình 2: Dự báo diện tích và sản lượng cà phê niên vụ 2010/2011
Hình 3: Cơ cấu cà phê theo độ tuổi
Hình 4: Cơ cấu chi phí sản xuất cà phê
Hình 5: Giá một số đầu vào sản xuất cà phê
Hình 6: Tương quan chi phí sản xuất cà phê Việt Nam và giá cà phê
Hình 7: Tỷ lệ lỗi các loại cà phê xuất khẩu
Hình 8: Thị phần xuất khẩu cà phê theo các tiêu chí đánh giá chất lượng
Hình 9: So sánh lượng cà phê tiêu thụ bình quân tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
Hình 10: Thị phần cà phê tiêu thụ tại gia đình
Hình 11: Lượng và giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2006-2010
Hình 12: Tương quan giá cà phê thu mua trong nước và xuất khẩu
Hình 13: Lượng xuất khẩu cà phê Việt Nam theo tháng
Hình 14: Diễn biến giá cà phê
Hình 16: Mười thị trường nhập khẩu cà phê Việt Nam lớn nhất năm 2009
Hình 17: Tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu cà phê Việt Nam của một số nước
Hình 18: Kim ngạch nhập khẩu cà phê Việt Nam của một số thị trường lớn
Hình 19: Kim ngạch xuất khẩu cà phê chưa rang xay
Hình 20: Kim ngạch xuất khẩu cà phê đã rang xay
Hình 21: Sản lượng và tốc độ tăng trưởng sản lượng cà phê thế giới
Hình 22: Cơ cấu nguồn cung cà phê thế giới năm 2009
Hình 23: Năng suất cà phê một số quốc gia
Hình 24: Tiêu dùng cà phê thế giới
Hình 25: Nhập khẩu và tốc độ tăng trưởng nhập khẩu cà phê thế giới
Hình 26: Nhập khẩu cà phê thế giới theo khu vực năm 2009
Hình 27: Cầu cà phê có chứng nhận
Hình 28: Tỷ lệ sử dụng cà phê hòa tan tại một số thị trường
Hình 29: Tăng trưởng tiêu dùng đồ uống thế giới
Hình 30: Diễn biến giá cà phê thế giới
Biểu 1: Sản lượng cà phê Brazil giai đoạn 2007-2010
Hình 31: Sản lượng cà phê Việt Nam giai đoạn 2005-2009 và dự báo 2010
Hình 32: Dự báo sản lượng cà phê năm 2010 (tấn)
Hình 33: Tiêu thụ cà phê bình quân đầu người một số nước sản xuất cà phê
Hình 34: Tiêu thụ cà phê tại Brazil và các quốc gia sản xuất cà phê khác

MỤC LỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU

Bảng 1: Diện tích cà phê Việt Nam
Bảng 2: Sản lượng và năng suất cà phê Việt Nam
Bảng 3: Giá một số đầu vào sản xuất cà phê
Bảng 4: Cơ cấu chi phí sản xuất cà phê
Bảng 5: Cơ cấu chất lượng cà phê xuất khẩu theo lỗi
Bảng 6: Thị phần cà phê xuất khẩu theo các tiêu chuẩn chất lượng
Bảng 7: Thị phần tiêu thụ cà phê tại hộ gia đình theo nhãn hiệu
Bảng 8: Tình hình xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2006-2009
Bảng 9: Giá cà phê thu mua nội địa và giá cà phê xuất khẩu
Bảng 10: Kim ngạch xuất khẩu cà phê chưa rang xay và đã rang xay của Việt Nam
Bảng 11: Mười thị trường có kim ngạch nhập khẩu cà phê Việt Nam lớn nhất năm 2009 và năm tháng đầu năm 2010
Bảng 12: Sản lượng cà phê thế giới giai đoạn 2005-2009
Bảng 13: Sản lượng cà phê một số nước năm 2009
Bảng 14: Năng suất cà phê một số quốc gia chính
Bảng 15: Sản lượng cà phê theo chủng loại
Bảng 16: Tiêu dùng cà phê tại các quốc gia sản xuất cà phê
Bảng 17: Tốc độ tăng trưởng tiêu dùng đồ uống thế giới
Bảng 18: Nhập khẩu cà phê thế giới
Bảng 19: Diễn biến giá cà phê thế giới
     

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo thường niên Ngành Cà phê Việt Nam năm 2017 và Triển vọng 2018
Báo cáo thường niên Ngành Cà phê Việt Nam năm 2016 và Triển vọng 2017
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2015 và Triển vọng 2016
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2014 và Triển vọng 2015
Báo cáo Thị trường cà phê 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Cà phê Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2013 và Triển vọng 2014
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2012 và Triển vọng 2013
Báo cáo ngành hàng cà phê Việt Nam quý 3 năm 2012
Báo cáo ngành hàng cà phê Việt Nam quý 2 năm 2012
Báo cáo thường niên ngành cà phê Việt Nam năm 2011 và triển vọng 2012 (TA)
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2011 và Triển vọng 2012
TOÀN CẢNH THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ VIỆT NAM NĂM 2010
Báo cáo ngành Cà phê Việt Nam Quý 3/2011 (TV)
Báo cáo ngành Cà phê Việt Nam 6 tháng đầu năm 2011 (TV)
Báo cáo thường niên ngành cà phê Việt Nam năm 2010 và triển vọng 2011 (TA)
Báo cáo Thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam năm 2010 và Triển vọng 2011
Báo cáo thường niên ngành cà phê Việt Nam 2008 và triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Cà phê Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009 (TV)
Kinh Doanh Marketing Internet Marketing Quản trị kinh doanh Kế hoạch kinh doanh Marketing - Bán hàng Kỹ năng bán hàng Thương mại điện tử PR - Truyền thông Tổ chức sự kiện Kinh Tế - Quản Lý Quản lý Nhà nước Tiêu chuẩn - Qui chuẩn Quản lý dự án Quy hoạch - Đô thị Kinh tế học Luật học Biểu Mẫu - Văn Bản Thủ tục hành chính Biểu mẫu Đơn từ Hợp đồng Tài Chính - Ngân Hàng Ngân hàng - Tín dụng Kế toán - Kiểm toán Tài chính doanh nghiệp Đầu tư Chứng khoán Đầu tư Bất động sản Bảo hiểm Quỹ đầu tư Công Nghệ Thông Tin Phần cứng Hệ điều hành Quản trị mạng Quản trị Web Cơ sở dữ liệu Kỹ thuật lập trình Chứng chỉ quốc tế Tin học văn phòng An ninh - Bảo mật Đồ họa - Thiết kế - Flash Thủ thuật máy tính Tiếng Anh - Ngoại Ngữ Tiếng Anh thông dụng Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh phổ thông Ngữ pháp tiếng Anh Chứng chỉ A, B, C TOEFL - IELTS - TOEIC Kỹ năng nghe tiếng Anh Kỹ năng đọc tiếng Anh Kỹ năng viết tiếng Anh Nhật - Pháp - Hoa - Others Kỹ Thuật - Công Nghệ Điện - Điện tử Cơ khí - Chế tạo máy Tự động hoá Kĩ thuật Viễn thông Kiến trúc - Xây dựng Hoá dầu Năng lượng Khoa Học Tự Nhiên Toán học Vật lý Hoá học Sinh học Môi trường Địa Lý Khoa Học Xã Hội Xã hội học Ngôn ngữ học Triết học Chính trị học Thư viện thông tin Tâm lý học Giáo dục học Lịch sử - Văn hoá Báo chí - Truyền thông Văn Hoá - Nghệ Thuật Thời trang - Làm đẹp Ẩm thực Khéo tay hay làm Sân khấu điện ảnh Âm nhạc Mỹ thuật Chụp ảnh - Quay phim Y Tế - Sức Khoẻ Sức khỏe trẻ em Sức khỏe phụ nữ Sức khỏe người cao tuổi Y học thường thức Y khoa - Dược Văn Bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí-Kinh phí Lao động - Tiền lương Xuất nhập khẩu Đầu tư Tiền tệ - Ngân hàng Bất động sản Giáo dục học Bảo hiểm Thương mại Chứng khoán Quyền dân sự Sở hữu trí tuệ Dịch vụ pháp lý Thủ tục tố tụng Thể thao - Y tế Bộ máy hành chính Vi phạm hành chính Xây dựng - Đô thị Văn hóa xã hội Doanh nghiệp Trách nhiệm hình sự Giao thông vận tải Kế toán - Kiểm toán Công nghệ thông tin Tài nguyên - Môi trường Lĩnh vực khác Kỹ Năng Mềm Truyện cười Truyện ngắn Truyện tranh - Thiếu nhi Truyện ma - Kinh dị Truyện kiếm hiệp Du lịch Thể dục thể thao Nông - Lâm - Ngư Nông nghiệp Lâm nghiệp Ngư nghiệp Luận Văn - Báo Cáo Tài chính - Ngân hàng Quản trị kinh doanh Kinh tế - Thương mại Công nghệ thông tin Điện-Điện tử-Viễn thông Cơ khí - Chế tạo máy Kiến trúc - Xây dựng Công nghệ - Môi trường Y khoa - Dược Khoa học xã hội Khoa học tự nhiên Nông - Lâm - Ngư Báo cáo khoa học Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Giải Trí - Thư Giãn Nghệ thuật sống Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng quản lý Kỹ năng lãnh đạo Kỹ năng phỏng vấn Kỹ năng làm việc nhóm Kỹ năng tư duy Kỹ năng tổ chức Kỹ năng đàm phán Tài Liệu Phổ Thông Mầm non - Mẫu giáo Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Bài văn mẫu Sáng kiến kinh nghiệm Ôn thi ĐH-CĐ Giáo án điện tử Bài giảng điện tử Đề thi - Kiểm tra Bài tập SGK