Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý III/2013
 

BÁO CÁO NGÀNH HÀNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAM QUÝ III NĂM 2013
 

 

Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý III/2013. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thức ăn chăn nuôi và triển vọng xu hướng thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước và quốc tế năm 2013. 

Báo cáo gồm 2 phần chính: 

i) Thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước, cập nhật diễn biến cung – cầu sản xuất, nhập khẩu và xu hướng giá cả thức ăn chăn nuôi quý III và 9 tháng năm 2013. 

ii) Triển vọng thị trường thức ăn chăn nuôi, trong đó đưa ra những diễn biến, xu hướng quan trọng của thị trường thức ăn chăn nuôi trong và ngoài nước, từ đó đưa ra những nhận định, dự báo trong các tháng cuối năm.

Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý III/2013 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp Mỹ, hiệp hội ngành hàng các nước,...

Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng nghiệp trong và ngoài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tạo điều kiện, hợp tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành báo cáo này nói riêng cũng như nhiệm vụ của một cơ quan tư vấn thông tin độc lập cho Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.

 

 

Trân trọng

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: 
Bản tiếng Việt: 23/10/2013

- Số trang: 50 trang

- Giá bán: 
Bản tiếng Việt:


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Nguyễn Mỹ Ý - 
banhang_agro@yahoo.com

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng: 

An Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội 
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949 
Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyến


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.

Mục lục: 
 
PHẦN I: THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI TRONG NƯỚC QUÝ III VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2013
I. Cung cầu một số loại cây nguyên liệu thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước
1. Cung/sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
2. Cầu/tiêu thụ nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
 
II. Tình hình nhập khẩu ngũ cốc, thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu
1. Nhập khẩu một số nguyên liệu từ một số loại hạt, ngũ cốc
2. Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
III. Thị trường thức ăn chăn nuôi năm 9 tháng đầu năm 2013
1. Thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước
2. Giá TACN và nguyên liệu trong nước
 
PHẦN II: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI 3 THÁNG CUỐI NĂM 2013
I. Một số diễn biến có ảnh hưởng tới thị trường TACN
1. Thị trường, giá cả thức ăn chăn nuôi thế giới
2. Tình hình sản xuất chăn nuôi trong nước
3. Các chính sách hỗ trợ liên quan đến lĩnh vực thức ăn chăn nuôi
 
II. Triển vọng thị trường thức ăn chăn nuôi
1. Thị trường nguyên liệu TACN thế giới
2. Thị trường TACN trong nước
 
 

Danh mục các bảng trong báo cáo

Bảng 1: Dự báo cung cầu và thương mại ngô toàn cầu niên vụ 2013/14 (triệu tấn)

Bảng 2: Dự báo cung cầu và thương mại lúa mỳ toàn cầu niên vụ 2013/14 (triệu tấn)

Bảng 3: Dự báo cung cầu và thương mại đậu tương toàn cầu niên vụ 2013/14 (triệu tấn)

 

 

Danh mục các biểu đồ trong báo cáo

Biểu 1: Trị giá nhập khẩu ngô theo tháng, 2011 – 2013 (triệu USD)

Biểu 2: Trị giá nhập khẩu lúa mỳ theo tháng, 2011 – 2013 (triệu USD)

Biểu 3: Trị giá nhập khẩu đậu tương các tháng năm 2011 - 2013 (Triệu USD)

Biểu 4: Nhập khẩu TACN và nguyên phụ liệu theo tháng, 2011 - 2013 (triệu USD)

Biểu 5: Cơ cấu trị giá nhập khẩu TACN và nguyên phụ liệu theo nhóm mặt hàng 5 tháng đầu năm 2013 (%)

Biểu 6: Cơ cấu trị giá nhập khẩu TAGS chia theo thị trường 5 tháng đầu năm 2012 – 2013 (%)

Biểu 7: Diễn biến giá một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước 2012 - 2013 (đồng/kg)

Biểu 8: Diễn biến giá đậu tương, ngũ cốc thế giới 9 tháng đầu năm 2013 (USD/tấn)

Biểu 9: Diễn biến giá một số nguyên liệu TACN thế giới 9 tháng đầu năm 2013 (USD/tấn)

Biểu 10: Tương quan thay đổi giá nguyên liệu trong nước và thế giới các tháng 2012 – 2013 (%, so với tháng 1/2012)

 

 

Danh mục các phụ bảng sau báo cáo

Phụ bảng 1: Sản lượng ngô của một số nước lớn trên thế giới (nghìn tấn)

Phụ bảng 2: Tiêu thụ ngô của một số nước lớn trên thế giới (nghìn tấn)

Phụ bảng 3: Dự trữ ngô của một số nước lớn trên thế giới (nghìn tấn)

Phụ bảng 4: Xuất khẩu ngô của một số nước lớn trên thế giới (nghìn tấn)

Phụ bảng 5: Nhập khẩu ngô của một số nước lớn trên thế giới (nghìn tấn)

Phụ bảng 6: Sản lượng lúa mỳ của một số nước lớn trên thế giới (nghìn tấn)

Phụ bảng 7: Tiêu thụ lúa mỳ của một số nước lớn trên thế giới (nghìn tấn)

Phụ bảng 8: Dự trữ lúa mỳ của một số nước lớn trên thế giới (nghìn tấn)

Phụ bảng 9: Xuất khẩu lúa mỳ của một số nước lớn trên thế giới (nghìn tấn)

Phụ bảng 10: Nhập khẩu lúa mỳ của một số nước lớn trên thế giới (nghìn tấn)

Phụ bảng 11: Sản lượng đậu tương của một số nước lớn trên thế giới (nghìn tấn)

Phụ bảng 12: Tiêu thụ đậu tương của một số nước lớn trên thế giới (nghìn tấn)

Phụ bảng 13: Dự trữ đậu tương của một số nước lớn trên thế giới (nghìn tấn)

Phụ bảng 14: Xuất khẩu đậu tương của một số nước lớn trên thế giới (nghìn tấn)

Phụ bảng 15: Nhập khẩu đậu tương của một số nước lớn trên thế giới niên vụ 2012/13 (nghìn tấn)

Phụ bảng 16: Diễn biến giá ngô thế giới theo tháng, năm 2011 – 2013 (USD/tấn)

Phụ bảng 17: Diễn biến giá lúa mỳ thế giới theo tháng, năm 2011 – 2013 (USD/tấn)

Phụ bảng 18: Diễn biến giá đậu tương thế giới theo tháng, năm 2011 – 2013 (USD/tấn)

Phụ bảng 19: Diễn biến giá bột cá thế giới theo tháng, năm 2011 – 2013 (USD/tấn)

Phụ bảng 20: Nhập khẩu ngô của Việt Nam qua các tháng, năm 2011-2013 (Triệu USD)

Phụ bảng 21: Nhập khẩu ngô theo thị trường 8 tháng đầu năm 2013 (USD)

Phụ bảng 22: Nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam qua các tháng, năm 2011-2013 (Triệu USD)

Phụ bảng 23: Nhập khẩu lúa mỳ theo thị trường 8 tháng đầu năm 2012 - 2013 (USD)

Phụ bảng 24: Nhập khẩu đậu tương của Việt Nam qua các tháng, năm 2011-2013 (Triệu USD)

Phụ bảng 25: Nhập khẩu đậu tương theo thị trường 8 tháng đầu năm 2012 - 2013 (USD)

Phụ bảng 26: Nhập khẩu TAGS của Việt Nam qua các tháng, năm 2011-2013 (Triệu USD)

Phụ bảng 27: Nhập khẩu TACN và nguyên phụ liệu phân theo nhóm mặt hàng 8 tháng đầu năm 2013 (USD)

Phụ bảng 28: Nhập khẩu TACN và nguyên phụ liệu phân theo thị trường 8 tháng đầu năm 2013 (USD)

Phụ bảng 29: Giá một số loại nguyên liệu sản xuất TACN tại miền Nam, năm 2011 – 2013 (đồng/kg)

Phụ bảng 30: Diện tích gieo trồng một số cây màu, công nghiệp có thể sử dụng làm TACN 9 tháng đầu năm 2012 – 2013 (nghìn ha)

 

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Thức ăn Chăn nuôi Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam quý II/2013
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 4 tháng đầu năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 3/2012
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 2/2012
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 4 tháng đầu năm 2012
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 2/2010 (TA)
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 1/2010 (TA)
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 2/2010 (TV)
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 1/2010 (TV)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 3 năm 2009 (TA)
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 3 năm 2009 (TV)
Báo cáo thị trường Thức ăn chăn nuôi VN Quý 2 năm 2009 (TA)
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 2 năm 2009 (TV)
Báo cáo Thị trường thức ăn chăn nuôi 2008 và Triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo Thị trường thức ăn chăn nuôi 2008 và Triển vọng 2009 (TV)