Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên Ngành Thuốc bảo vệ thực vật năm 2015 và Triển vọng 2016
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VIỆT NAM  NĂM 2015 VÀ TRIỂN VỌNG 2016
 

Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD), Bộ Nông nghiệp & PTNT xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.


Trung tâm Thông tin PTNNNT xin công bố với Quý độc giả Báo cáo thường niên ngành thuốc bảo vệ thực vật năm 2015 và triển vọng năm 2016. Báo cáo nhằm mục đích đưa ra các phân tích toàn diện và cập nhật nhất về hiện trạng của ngành thuốc bảo vệ thực vật thế giới và Việt Nam, trong đó đi sâu vào phân tích thị trường thuốc bảo vệ thực vật năm 2015 và triển vọng trong năm 2016 về cung cầu, xuất nhập khẩu và biến động giá.


Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:
(1) Quy mô thị trường thuốc bảo vệ thực vật thế giới năm 2015, trong đó có liệt kê các công ty sản xuất tiêu biểu, tình hình xuất nhập khẩu của các quốc gia sản xuất và tiêu thụ chính; ngoài ra, có tập trung vào thị trường thuốc bảo vệ thực vật Trung Quốc – nguồn cung thuốc bảo vệ thực vật chính cho Việt Nam
(2) Ước tính cân bằng cung cầu thuốc bảo vệ thực vật trong nước
(3) Tình hình xuất nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam trong năm 2015
(4) Biến động giá một số loại thuốc bảo vệ thực vật phổ biến trên thị trường trong nước
(5) Triển vọng của thị trường năm 2016


Báo cáo thường niên ngành thuốc bảo vệ thực vật năm 2015 và triển vọng năm 2016 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hồ tiêu. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO), Cục Trồng trọt- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tổng cục Hải Quan, Tổng cục Thống kê...
Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng nghiệp trong và ngoài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tạo điều kiện, hợp tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành báo cáo này nói riêng cũng như nhiệm vụ của một cơ quan tư vấn thông tin độc lập cho Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.
 

Trân trọng,
Ban phân tích và dự báo
Trung tâm Thông tin PT NNNT

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: 
Bản tiếng Việt: 11/3/2016

- Số trang: 67 trang

- Giá bán: 
Bản tiếng Việt: 
Liên hệ số 012.88.256256

Liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Nguyễn Mai Linh - - banhang.agro@gmail.com / banhang_agro@yahoo.com

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng: 

An Hằng - banhang.agro@gmail.com / banhang_agro@yahoo.com


Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội 
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949 
Email: banhang_agro@yahoo.com / banhang.agro@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến


 

ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : 
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email: 
banhang_agro@yahoo.com / banhang.agro@gmail.com/


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục: 
 

DANH MỤC BẢNG 
DANH MỤC HÌNH 
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 
TỔNG LƯỢC 
PHẦN 1. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 
1. Động lực thị trường 
2. Quy mô thị trường và các công ty sản xuất tiêu biểu 
2.1. Quy mô thị trường theo giá trị hàng bán ra ở cấp độ phân phối 
2.2. Top các công ty sản xuất thuốc BVTV của thế giới 
3. Xuất nhập khẩu 
3.1. Xuất khẩu 
3.1.1. Chỉ số thương mại xuất khẩu thế giới 2010 – 2014 
3.1.2. Tình hình xuất khẩu của một số quốc gia năm 2015 
3.2. Nhập khẩu 
3.2.1. Chỉ số thương mại nhập khẩu thế giới 2010 – 2014 
3.2.2. Tình hình nhập khẩu của một số quốc gia năm 2015 
4. Thị trường thuốc BVTV Trung Quốc 
4.1. Nguồn cung 
4.2. Biến động giá thuốc BVTV 
 

PHẦN 2. THỊ TRƯỜNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG NƯỚC 
1. Xuất nhập khẩu thuốc BVTV 
2.1. Nhập khẩu 
2.2. Xuất khẩu 
2. Ước tính nhu cầu thuốc BVTV 
3. Ước tính nguồn cung thuốc BVTV 
3. Biến động giá 
4. Tổng quan chính sách ngành thuốc BVTV năm 2015 
4.1. Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng và cấm sử dụng ở Việt Nam 
4.2. Quản lý thuốc BVTV 
 

PHẦN 3. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2016 
1. Thị trường thế giới 
1.1. Cung cầu 
1.2. Dự báo giá 
2. Thị trường trong nước 
2.1. Cung cầu 
2.2. Dự báo giá 
 

PHẦN 4. PHỤ LỤC CÁC BẢNG 
1. SỐ LIỆU THẾ GIỚI 
2. SỐ LIỆU VIỆT NAM 

 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1-1: Diện tích một số loại cây trồng quan trọng của thế giới năm 2015 
Bảng 1-2: Quy mô thị trường thuốc BVTV sử dụng trong nông nghiệp theo khu vực trên thế giới trong năm 2014 - 2015 
Bảng 1-3: Top 20 công ty thuốc BVTV lớn nhất thế giới 
Bảng 1-4: Chỉ số thương mại xuất khẩu của một số quốc gia trong giai đoạn 2010 – 2014 
Bảng 1-5: Chỉ số thương mại nhập khẩu của một số quốc gia trong giai đoạn 2010 – 2014 
Bảng 2-1: Ước tính lượng chất thải rắn nông nghiệp phát sinh những năm gần đây 
Bảng 2-2: Ước tính cân bằng cung cầu thuốc BVTV trong nước 
Bảng 2-3: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam từ 23/11/2015 
Bảng 4-1: Dân số thế giới năm 1950 và giai đoạn 1995 – 2015 
Bảng 4-2: Nguồn cung lương thực thế giới và mức tiêu dùng thực tế giai đoạn 2006 – 2015
Bảng 4-3: Quy mô thị trường thuốc BVTV phân theo thuốc BVTV được sử dụng và không được sử dụng trong nông nghiệp giai đoạn 2004 – 2015 
Bảng 4-4: Quy mô thị trường thuốc BVTV sử dụng trong nông nghiệp theo khu vực trên thế giới trong năm 2014 – 2015 
Bảng 4-5: Khối lượng và giá trị xuất khẩu thuốc BVTV của Pháp, Đức và Mỹ theo tháng trong năm 2014 – 2015 
Bảng 4-6: Giá trị nhập khẩu thuốc BVTV của một số quốc gia Châu Mỹ và Châu Á theo tháng trong năm 2014 – 2015 
Bảng 4-7: Giá trị nhập khẩu thuốc BVTV của một số quốc gia Châu Âu theo tháng trong năm 2014 – 2015 
Bảng 4-8: Sản lượng thuốc BVTV của Trung Quốc trong giai đoạn 2001 – 2015 
Bảng 4-9: Sản lượng thuốc BVTV của Trung Quốc theo tỉnh thành trong năm 2014 và 10 tháng đầu năm 2015 
Bảng 4-10: Sản lượng thuốc BVTV của Trung Quốc theo chủng loại năm 2014 – 2015 
Bảng 4-11: Giá thuốc diệt cỏ Glyphosate của Trung Quốc theo tháng từ tháng 01/2014 đến tháng 2/2016 
Bảng 4-12: Giá trị nhập khẩu thuốc BVTV của Việt Nam năm 2010 – 2015 
Bảng 4-13: Kim ngạch nhập khẩu thuốc BVTV của Việt Nam theo tháng năm 2014 – 2015
Bảng 4-14: Kim ngạch nhập khẩu thuốc BVTV của Việt Nam theo mã hàng năm 2014 – 2015
Bảng 4-15: Kim ngạch nhập khẩu thuốc BVTV của Việt Nam theo nguồn nhập năm 2014 – 2015 
Bảng 4-16: Giá trị xuất khẩu thuốc BVTV của Việt Nam năm 2010 – 2015 
Bảng 4-17: Kim ngạch xuất khẩu thuốc BVTV của Việt Nam theo tháng năm 2014 – 2015
Bảng 4-18: Kim ngạch xuất khẩu thuốc BVTV của Việt Nam theo mã hàng năm 2014 – 2015
Bảng 4-19: Kim ngạch xuất khẩu thuốc BVTV của Việt Nam theo thị trường năm 2014 – 2015
Bảng 4-20: Giá một số loại thuốc diệt cỏ và diệt nấm/trừ bệnh theo tháng từ tháng 1/2009 đến tháng 12/2015 và dự báo giá trong 12 tháng năm 2016
Bảng 4-21: Giá một số loại thuốc trừ sâu theo tháng từ tháng 1/2009 đến tháng 12/2015 và dự báo giá trong 12 tháng năm 2016

 

DANH MỤC HÌNH

Hình 1-1: Dân số thế giới trong giai đoạn 2001 – 2015 
Hình 1-2: Nguồn cung lương thực thế giới và mức tiêu dùng thực tế giai đoạn 2006 – 2015
Hình 1-3: Nhu cầu thuốc BVTV của các loại lương thực chính 
Hình 1-4: Tỷ trọng thị trường thuốc BVTV sử dụng trong nông nghiệp theo khu vực trên thế giới trong năm 2015 
Hình 1-5: Khối lượng và giá trị xuất khẩu thuốc BVTV của Pháp từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2015 
Hình 1-6: Khối lượng và giá trị xuất khẩu thuốc BVTV của Đức từ tháng 01/2014 đến tháng 11/2015 
Hình 1-7: Khối lượng và giá trị xuất khẩu thuốc BVTV của Mỹ từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2015 
Hình 1-8: Giá trị nhập khẩu thuốc BVTV của một số quốc gia trong khu vực Châu Mỹ theo tháng trong năm 2014 – 2015 
Hình 1-9: Giá trị nhập khẩu thuốc BVTV của một số quốc gia trong khu vực Châu Âu theo tháng trong năm 2014 – 2015 
Hình 1-10: Giá trị nhập khẩu thuốc BVTV của một số quốc gia trong khu vực Châu Á theo tháng trong năm 2014 – 2015 
Hình 1-11: Sản lượng thuốc BVTV của Trung Quốc trong giai đoạn 2001 – 2015 
Hình 1-12: Tỷ trọng sản lượng thuốc BVTV của Trung Quốc theo tỉnh trong 10 tháng đầu năm 2015 
Hình 1-13: Tỷ trọng sản lượng thuốc BVTV của Trung Quốc theo chủng loại trong năm 2014 – 2015 
Hình 1-14: Diễn biến chỉ số giá thuốc BVTV Trung Quốc theo tháng trong năm 2015 
Hình 1-15: Diễn biến giá thuốc diệt cỏ Glyphosate của Trung Quốc theo tháng từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2015 
Hình 2-1: Giá trị nhập khẩu thuốc BVTV theo năm giai đoạn 2010 - 2015 
Hình 2-2: Giá trị nhập khẩu thuốc BVTV theo tháng năm 2014 – 2015 
Hình 2-3: Tỷ trọng giá trị nhập khẩu thuốc BVTV theo nhóm hàng năm 2014 – 2015 
Hình 2-4: Tỷ trọng giá trị nhập khẩu thuốc BVTV theo nguồn nhập khẩu năm 2014 – 2015
Hình 2-5: Biến động tăng trưởng nhập khẩu thuốc BVTV từ một số nguồn chính năm 2015 so với năm 2014 
Hình 2-6: Giá trị xuất khẩu thuốc BVTV theo năm giai đoạn 2010 - 2015 
Hình 2-7: Giá trị xuất khẩu thuốc BVTV theo tháng năm 2014 – 2015 
Hình 2-8: Tỷ trọng giá trị xuất khẩu thuốc BVTV theo nhóm hàng năm 2014 – 2015 
Hình 2-9: Tỷ trọng giá trị xuất khẩu thuốc BVTV theo nguồn nhập khẩu năm 2014 – 2015
Hình 2-10: Biến động tăng trưởng xuất khẩu thuốc BVTV từ một số nguồn chính năm 2015 so với năm 2014 
Hình 2-11: Nhu cầu thuốc BVTV của Việt Nam trong giai đoạn 1981 – 2015 
Hình 2-12: Ước tính tỷ trọng nhu cầu thuốc BVTV phân theo chủng loại cây trồng 
Hình 2-13: Giá thuốc diệt cỏ theo tháng từ tháng 1/2009 đến tháng 12/2015 tại An Giang 
Hình 2-14: Giá thuốc trừ sâu theo tháng từ tháng 1/2009 đến tháng 12/2015 tại An Giang 
Hình 2-15: Giá thuốc diệt nấm theo tháng từ tháng 1/2009 đến tháng 12/2015 tại An Giang
Hình 3-1: Giá thuốc Glyphosate của Trung Quốc trong thời gian đầu năm 2016 
Hình 3-2: Dự báo giá thuốc diệt cỏ theo tháng trong năm 2016 
Hình 3-3: Dự báo giá thuốc trừ sâu theo tháng trong năm 2016 
Hình 3-4: Dự báo giá thuốc diệt nấm theo tháng trong năm 2016 


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com