Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập công nghệ sản xuất giống cá sủ đất
05 | 12 | 2008
Cá sủ đất (Nibea diacanthus Lacépède 1802) là loại cá quí hiếm, ở Trung Quốc được xếp danh sách những loài cá được bảo vệ.

Thời gian qua, Trường Cao đẳng Thuỷ sản Quảng Ninh thực hiện dự án: “Nhập công nghệ sản xuất giống nhân tạo cá sủ đất” để chủ động sản xuất và cung cấp con giống phát triển đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế cao, tận dụng triệt để diện tích mặt nước ở vùng biển Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung. Sáu tháng đầu năm 2008, Trường đã triển khai có kết quả các nội dung, nhiệm vụ giai đoạn 2 dự án.

Kết quả thu được: Nuôi vỗ đàn cá bố mẹ trong điều kiện nhân tạo đạt thành thục 100%; tỷ lệ cá đẻ đạt 100%; năng suất trứng hữu hiệu đạt 61.200 trứng/kg cá cái; tỷ lệ trứng thụ tinh đạt thấp chỉ 21,5%; tỷ lệ cá nở đạt 81,2%; tỷ lệ sống cá bột ương lên cá giống cỡ 4-5 cm trong bể xi măng đạt 40%, ương trong ao đất đạt cỡ 4-6 cm chỉ đạt 35%, sau 55 ngày nuôi. Tổng số cá giống thu được trên 200.000 con.Nguồn: nongnghiep.vn
Báo cáo phân tích thị trường