Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tiếp tục hỗ trợ nông dân vay vốn
22 | 07 | 2009
- Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn rà soát đánh giá thực trạng và nhu cầu đối với các mặt hàng đang được đề nghị bổ sung vào danh mục hàng hóa, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ lãi suất vay vốn.

Đối với việc hạ lãi suất vốn vay cho người nghèo qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Thủ tướng yêu cầu thực hiện theo các quyết định đã ban hành.

Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường.

Bộ NN&PTNT làm việc với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để tổng hợp nhu cầu bổ sung kinh phí xúc tiến thương mại năm 2009; phối hợp với các bộ, ngành liên quan thống nhất việc nâng mức hỗ trợ kinh phí tham gia triển lãm, hội chợ của các cơ sở làng nghề để trình Thủ tướng quyết định.

Về hỗ trợ phát triển ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản, Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT thống nhất với các Bộ, ngành có liên quan bổ sung chính sách vào nội dung các đề án phát triển ngành.

Thủ tướng đồng ý hỗ trợ phí, lệ phí kiểm dịch động vật, thực vật và kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các Bộ Công Thương và NN&PTNT xác định mức kinh phí cần bổ sung trình Thủ tướng quyết định.

Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành liên quan thống nhất mức thuế xuất khẩu đối với mặt hàng da cá sấu sống.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện theo quy định hiện hành về thuế xuất khẩu cao su nguyên liệu; thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ ghép thanh và các loại thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác xa bờ, khoanhtheo VNN
Báo cáo phân tích thị trường