Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Được phép mua thóc dự trữ trực tiếp từ mọi đối tượng
13 | 05 | 2010
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa có công văn số 3061/VPCP-KTTH đồng ý với Đề xuất của Bộ Tài chính, theo đó để hoàn thành nhiệm vụ mua thóc theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2010, Bộ Tài chính được phép triển khai việc mua thóc theo phương thức trực tiếp, rộng rãi từ mọi đối tượng.

Phó Thủ tướng lưu ý, số thóc mua dự trữ quốc gia phải đạt tiêu chuẩn dự trữ quốc gia tại cửa kho dự trữ; đồng thời giao Bộ trưởng Tài chính quy định giá mua tối đa để làm căn cứ cho Tổng cục Dự trữ triển khai thực hiện. 

Được biết, trước đây việc mua thóc được triển khai theo phương thức đấu thầu. 

Trước đó, trong tháng 2-2010, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính mua 50.000 tấn gạo để bổ sung lương thực dự trữ quốc gia năm 2010. Đến tháng 4-2010, Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục mua bổ sung 57.581 tấn gạo đưa vào dự trữ quốc gia. Theo www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường