Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp
10 | 11 | 2011
Những nội dung và ý kiến từ các nhà quản lý sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này.
Ngành trồng trọt
Ưu tiên cao hơn cho nhóm cây rau và hoa; tiếp tục khai thác khả năng tăng giá trị gia tăng trong trồng trọt theo hướng đổi mới trong khâu giống, thâm canh, ứng dụng công nghệ cao, thực hành GAP nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm; chú trọng nâng cao giá trị gia tăng trong khâu sau thu hoạch và chế biến.
Ngành chăn nuôi
Tái cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng tăng tỷ trọng gia cầm, bò sữa; chuyển dịch mạnh chăn nuôi nhỏ lẻ sang trang trại, gia trại theo kiểu công nghiệp và công nghệ cao đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường; chuyển dịch dần chăn nuôi từ đồng bằng lên vùng trung du, miền núi, hình thành các vùng chăn nuôi tập trung xa thành phố, khu dân cư.
Ngành thủy sản
Ưu tiên phát triển tôm, cá tra và nhuyễn thể; tập trung phát triển nuôi trồng theo hướng công nghiệp, thâm canh, tăng hiệu quả, đảm bảo vệ sinh an toàn và duy trì cân bằng sinh thái môi trường; ưu tiên cao cho việc đầu tư phát triển nuôi trồng ở vùng ĐBSCL, vùng ven biển.
Ngành lâm nghiệp
Ưu tiên phát triển rừng kinh tế; rừng phòng hộ lưu vực xung yếu, rừng ngập mặn ven biển, rừng biên giới.
Phát triển công nghiệp chế biến và ngành nghề nông thôn
Khuyến khích các ngành công nghiệp chế biến tinh, chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp; phát triển ngành nghề nông thôn, gắn hoạt động kinh tế của các làng nghề với hoạt động dịch vụ du lịch và bảo tồn phát triển văn hóa truyền thống.
*ÔNG PHAN HUY THÔNG, GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA: Nhà nước cần thể hiện vai trò "bà đỡ"
Tôi đồng ý với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tuy nhiên về kết cấu ngành không nên quá cứng nhắc. Cần phải xem xét tái cơ cấu theo vùng sinh thái nông nghiệp, vùng cận nông nghiệp, phát triển kinh tế biển, hải đảo và nhấn mạnh đến giải pháp bảo hiểm trong nông nghiệp, trong đó đánh giá cao vai trò của công tác quản lý Nhà nước.
Giải pháp để thực hiện vấn đề này là cần phải đánh giá lại việc đầu tư cho nông nghiệp bởi lâu nay, đầu tư cho lĩnh vực này rất thấp. Do đó, đề nghị nhấn mạnh, bổ sung và tăng cường vai trò "bà đỡ" của Nhà nước trong quản lý rủi ro, nhất là thúc đẩy bảo hiểm nông nghiệp.
Trước đây, chính sách của chúng ta nặng về hỗ trợ khi có rủi ro xảy ra. Đã đến lúc phải tính lại điều này, phải chủ động quản lý các rủi ro làm sao để các thành phần kinh tế, nông dân và cả doanh nghiệp cùng chia sẻ, như vậy mới tăng khả năng thu hút đầu tư. Ngoài ra, vai trò của Nhà nước còn là tạo môi trường đầu tư ổn định. Nếu để từng doanh nghiệp, người dân tham gia thì rất khó trong điều kiện kinh tế hiện nay.
* ÔNG HOÀNG KIM GIAO, CỤC TRƯỞNG CỤC CHĂN NUÔI (BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT): Chuyển đổi cơ cấu đầu tư
Tái cơ cấu trong ngành chăn nuôi có 5 lĩnh vực, gồm: chăn nuôi lợn, tiêu thụ thịt trong dân (tăng thịt gia cầm), chuyển quy mô chăn nuôi từ gia trại thành trang trại có kiểm soát, quy hoạch khu vực chăn nuôi tập trung và tăng cường chế biến và quản lý. Nổi lên trong số đó là lĩnh vực chăn nuôi lợn. Việt Nam cần phát triển nuôi lợn, hướng tới xuất khẩu vì tổng đàn lợn hiện đang đứng thứ 6 thế giới. Bên cạnh đó là việc phát triển diện tích ngô, nâng cao năng lực chế biến, tận dụng nguồn thức ăn chăn nuôi trong nước, tránh tình trạng giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, người chăn nuôi bỏ chuồng, bỏ trại.
Để tái cơ cấu được các ngành như đề án đưa ra cần phải chuyển đổi cơ cấu đầu tư, đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ cao; thúc đẩy kinh tế hộ theo hướng chuyên môn hóa, đổi mới chính sách, khuyến khích, thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, cần chú ý đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng gắn với nhu cầu thực tế, khả năng chuyển đổi nghề phù hợp.
Tổng hợp


Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ