Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Vietnam coffee harvest resumed
30 | 11 | 2007
According to the information by Reuters, Vietnam has resumed harvesting its coffee crop after typhoon rains ended without leaving any damage.

So far, Vietnam has picked about 40 percent of the crop. The Vietnam Coffee and Cocao Association forcast the coffee output will be at 15 million bags, up to 44.7 percent of which has been sold.Source: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ