Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền tăng trưởng NÔNG NGHIỆP toàn diện
05 | 05 | 2017 06 | 07 | 2017 07 | 08 | 2017 08 | 09 | 2017
Cánh đồng lớn ca cao thu hút nông dân đăng ký tham gia Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gạo Báo Cáo Thị trường cà Phê Nuôi cá trên ao nổi công nghệ Israel, thu 5 tỷ đồng/năm
Cây ca cao lần đầu tiên được du nhập vào mảnh đất hình chữ S từ khoảng giữa thế kỷ XX, nhưng bấy giờ ca cao chưa được coi là loại cây hàng hóa và không có nhiều cơ hội phát triển... Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gạo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Báo Cáo Thị trường cà Phê Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Nuôi cá trên ao nổi công nghệ Israel, thu 5 tỷ đồng/năm Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Xem Tiếp
Cánh đồng lớn ca cao thu hút nông dân đăng ký tham gia
Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gạo
Báo Cáo Thị trường cà Phê
Nuôi cá trên ao nổi công nghệ Israel, thu 5 tỷ đồng/năm
Giá cả thị trường
Tên mặt hàngThị trườngNgàyGiáLoại tiềnLoại giáNguồnĐơn vị tính
Cacao London 4-5-2017 1384 GBP Giá xuất khẩu Bộ Tài Chính tấn
Gạo 5% Tấm Thái Lan Thailand 4-5-2017 375 USD Giá xuất khẩu Bộ Tài Chính tấn
Cacao London 4-5-2017 1384 GBP Giá xuất khẩu Bộ Tài Chính tấn
Gạo 5% Tấm Thái Lan Thailand 4-5-2017 375 USD Giá xuất khẩu Bộ Tài Chính tấn
Cacao London 4-5-2017 1384 GBP Giá xuất khẩu Bộ Tài Chính tấn
Gạo 5% Tấm Thái Lan Thailand 4-5-2017 375 USD Giá xuất khẩu Bộ Tài Chính tấn
Cacao London 4-5-2017 1384 GBP Giá xuất khẩu Bộ Tài Chính tấn
Gạo 5% Tấm Thái Lan Thailand 4-5-2017 375 USD Giá xuất khẩu Bộ Tài Chính tấn
Cacao London 4-5-2017 1384 GBP Giá xuất khẩu Bộ Tài Chính tấn
Ngành hàng
Thuỷ hải sản
Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gạo
03 | 05 | 2017
Lúa DT45 năng suất cao
24 | 04 | 2017
Thức ăn chăn nuôi
Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gạo
03 | 05 | 2017
Lúa DT45 năng suất cao
24 | 04 | 2017
Thịt & Thực phẩm
Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gạo
03 | 05 | 2017
Lúa DT45 năng suất cao
24 | 04 | 2017
Lâm sản & gỗ
Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gạo
03 | 05 | 2017
Lúa DT45 năng suất cao
24 | 04 | 2017
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thịt & thực phẩm
 • Thuốc trừ sâu
 • Điều
 • Sữa
 • Hồ tiêu
 • Sắn
 • Thương mại
 • Gỗ
 • Nông thôn
 • Thức ăn CN
 • Cao su
 • Thủy sản
 • Cà phê
 • Mía đường
 • Nông nghiệp
 • Lúa gạo
Đặt mua báo cáo
Họ Và Tên
Tổ Chức / Công Ty
Điện Thoại
Email
Chọn báo cáo muốn mua (0)
Đăng ký
Huỷ
012.88.256.256