Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Về Chúng Tôi
Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (AGROINFO) là Trung tâm tự chủ trực thuộc Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD), với nhiệm vụ cung cấp thông tin nông nghiệp và nông thôn cũng như tiến hành phân tích các chính sách của Chính phủ và các quy định trong nông nghiệp cho Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Được thành lập vào năm 2006, AGROINFO với tầm nhìn riêng của mình đã trở thành cầu nối giữa phân tích - thực hành và là địa chỉ đáng tin cậy để cung cấp thông tin và số liệu phân tích chất lượng, kịp thời về nông nghiệp nông thôn Việt Nam và tình hình thế giới cho các đối tượng quan tâm. Hiện nay, một trong những nhiệm vụ quan trọng chính của AGROINFO là trở thành trung tâm liên kết và phát triển một mạng lưới các doanh nghiệp để hỗ trợ cho quá trình khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp và nông thôn.
Về Chúng Tôi
Đội Ngũ
Giá Trị Nền Tảng
Dịch Vụ
Kinh Nghiệm
Đối Tác
Hệ Thống Tài Chính
Liên Hệ