Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009 (TV)
     
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG LÚA GẠO VIỆT NAM 2008 VÀ TRIỂN VỌNG 2009

Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (AGROINFO), Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.
Thưa quý độc giả, tiếp theo các ẩn phẩm “Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2007 và triển vọng 2008”, báo cáo đặc biệt “Thị trường lúa gạo nửa đầu 2008 và triển vọng 2009” và báo cáo “Thị trường gạo thế giới 2009 sau các cuộc đua tăng vụ”, Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) tiếp tục giới thiệu “Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2008 và triển vọng 2009”.
Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2008 và triển vọng 2009 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường gạo trong nước, thế giới năm 2008 và triển vọng về các xu hướng của thị trường năm 2009.
• Diễn biến tình hình sản xuất gạo của Việt Nam và thế giới
• Biến động của giá cả thị trường gạo trong nước và quốc tế
• Thương mại lúa gạo thế giới 2008
• Biến động xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2008
• Tác động của chính sách điều hành xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2008
• Bảng cân đối cung cầu ngành hàng gạo Việt Nam 2008
• Chuyển động đáng chú ý của doanh nghiệp trong ngành.
• Triển vọng năm 2009: Giá gạo, cung cầu ngành hàng lúa gạo và các thị trường xuất khẩu gạo triển vọng nhất
Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2008 và triển vọng 2009 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Tất cả các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức nông lương thế giới (FAO), các cơ quan nghiên cứu thị trường như Ban nghiên cứu kinh tế (ERS) và Ban nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Cục trồng trọt-Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục hải quan.

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 21/03/2009
Bản tiếng Anh: 18/05/2009

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn
Bản tiếng Anh: 2,000,000 VND/cuốn

Liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Nguyễn Trang Nhung - Email: info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:

An Thu Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội

ĐT: 07.88.256.256 - 07.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949

Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyếnho tro truc tuyen

Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 07.88.256.256 - 07.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo

1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG LÚA GẠO VIỆT NAM 2008 VÀ TRIỂN VỌNG 2009

TỔNG LƯỢC

PHẦN 1: SẢN XUẤT LÚA GẠO VIỆT NAM

1. Diện tích, năng suất, sản lượng lúa Việt Nam

1.1. Diện tích, năng suất, sản lượng lúa cả nước 2008

1.2. Diện tích, năng suất, sản lượng lúa theo vụ, theo vùng năm 2008

1.2.1. Vụ đông xuân

1.2.2. Vụ hè thu

1.2.3. Vụ mùa và vụ thu đông

2. Chi phí giá thành và thu nhập sản xuất lúa

2.1. Vụ đông xuân

2.2. Vụ hè thu

PHẦN II: THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO

I. Thị trường gạo thế giới năm 2008

1. Cung lúa gạo thế giới 2008

2. Nhu cầu tiêu thụ lúa gạo thế giới 2008

3. Thương mại gạo thế giới 2008

3.1. Top 10 nước có kim ngạch xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, 2008

3.2. Tốc độ tăng trưởng của top 10 nước có kim ngạch xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, 2007-2008

3.3. Top 10 thị trường có kim ngạch nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, 2008

3.4. Top 10 thị truờng nhập khẩu gạo trên 1 triệu USD có tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn nhất trên thế giới

4. Giá gạo trên thị trường thế giới 2008 và những yếu tố tác động

II. Thị trường gạo Việt Nam năm 2008

1. Thương mại gạo trong nước

1.1. Cung ổn định, sốt cầu ảo, giá gạo tăng cao trong những tháng đầu năm 2008

1.2. Nửa cuối năm 2008: giá gạo nội địa giảm mạnh

2. Xuất khẩu gạo Việt Nam

2.1. Xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2008

2.2. Xuất khẩu gạo theo tháng

2.3. Xuất khẩu gạo theo thị trường: Xuất khẩu gạo giảm mạnh tại thị trường Châu Á, tăng mạnh tại thị trường Châu Phi

2.3.1. Top 10 thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất từ Việt Nam năm 2008

2.3.2. Tốc độ tăng trưởng của top 10 thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất từ Việt Nam

2.3.3. Top 10 thị trường kim ngạch nhập khẩu gạo trên 1 triệu USD có tốc độ tăng trưởng lớn nhất, 2008

3. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam

3.1. Giá xuất khẩu theo tháng

3.2. Giá xuất khẩu theo thị trường

PHẦN III: CHUYỂN ĐỘNG DOANH NGHIỆP NGÀNH HÀNG GẠO VIỆT NAM 2008

1. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam 2008

2. Giá xuất khẩu gạo của top 10 doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam 2008

3. Thị phần xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2008

3.1. Thị phần theo kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp

3.2. Thị phần theo giá xuất khẩu của các nhóm doanh nghiệp

PHẦN IV: CÂN ĐỐI CUNG - CẦU GẠO THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2008

1. Bảng cân đối cung - cầu gạo thế giới 2008

2. Bảng cân đối cung - cầu gạo Việt Nam, 2008

PHẦN V: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG 2009

1. Triển vọng cung lúa gạo 2009

1.1. Triển vọng cung lúa gạo 2009 của Thế giới

1.2. Triển vọng cung lúa gạo 2009 của Việt Nam

2. Kế hoạch nhập khẩu gạo tại một số khu vực và thị trường chính năm 2009

3. Triển vọng giá gạo năm 2009

4. Thị trường tiềm năng

SỐ LIỆU

SỐ LIỆU DỰ BÁO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU

Bảng 1: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa cả nước, 2000-2008

Bảng 2: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa Đông Xuân cả nước, miền Nam, miền Bắc, 2006/07-2007/08

Bảng 3: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa Đồng bằng sông Cửu Long theo vụ, 2000-2008

Bảng 4: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa Đông Nam Bộ theo vụ,2000-2008

Bảng 5: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa vùng Đông Bắc theo vụ,2000-2008

Bảng 6: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa vùng Tây Bắc theo vụ,2000-2008

Bảng 7: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa Đồng bằng Sông Hồng theo vụ, 2000-2008

Bảng 8: Chi phí cơ cấu sản xuất lúa hè thu tại An Giang cho 1ha, 2006-2008

Bảng 9: Giá phân DAP tại thị trường Đồng Nai và Tiền Giang theo tháng, năm 2007-2008, (VND/kg)

Bảng 10: Giá phân DAP, phân NPK đầu trâu và phân NPK nhập khẩu theo tháng, năm 2008

Bảng 11: Giá thuốc sâu Bassa tại thị trường An Giang và Đồng Nai theo tháng, năm 2007-2008, (VND/chai)

Bảng 12: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa toàn thế giới, 1990-2008

Bảng 13: Sản lượng lúa thế giới, khu vực và các nước, 2007-2008

Bảng 14: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa/gạo, xuất khẩu, tiêu dùng và dự trữ gạo thế giới, 1980-2009

Bảng 15: Mức tiêu thụ gạo thế giới, 2000-2008

Bảng 16: Top 10 nước có kim ngạch xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, và tốc độ tăng trưởng của top 10 thị trường này, 2007-2008

Bảng 17: Top 10 thị trường có kim ngạch nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, 2007-2008

Bảng 18: Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan (5%, 10%, 15%, 25% tấm, 100% B và gạo đồ 100% Thái Lan) theo tháng, năm, 2007-2008, USD/tấn

Bảng 19: Giá gạo tẻ thường tại một số thị trường theo tháng, năm 2007-2008, VNĐ/kg

Bảng 20: Giá lúa tẻ thường tại một số thị trường theo tháng, năm 2007-2008, VNĐ/kg

Bảng 21: Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam, 2000-2008

Bảng 22: Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam theo tháng (tháng 1-tháng 12) năm 2008

Bảng 23: Kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam đi các khu vực năm 2007-2008, triệu USD

Bảng 24: Kim ngạch và thị phần xuất khẩu gạo của Việt Nam sang sác thị trường năm 2007

Bảng 25: Kim ngạch và thị phần xuất khẩu gạo của Việt Nam sang các thị trường năm 2008

Bảng 26: Khối lượng và kim ngạch của top 10 thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất từ Việt Nam, 2008

Bảng 27: Kim ngạch năm 2007, năm 2008 và tốc độ tăng trưởng của top 10 thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất từ Việt Nam

Bảng 28: Kim ngạch năm 2007, năm 2008 của top 10 thị trường có tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu gạo lớn nhất Việt Nam

Bảng 29: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam (5% tấm, 10% tấm, 15% tấm và 25% tấm) theo tháng, năm 2007-2008, USD/tấn

Bảng 30: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam sang một số thị trường, 2008

Bảng 31: Khối lượng, kim ngạch và giá xuất khẩu của top 10 doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam năm 2008

Bảng 32: Khối lượng, kim ngạch và giá xuất khẩu của top 10 doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam năm 2007

SỐ LIỆU DỰ BÁO

Bảng 33: Cung, cầu gạo thế giới, 2007/08-2018/2019

Bảng 34: Cung, cầu gạo của Mỹ, 2007/08-2018/2019

Bảng 35: Cung, cầu gạo của Brazil, 2007/08-2018/2019

Bảng 36: Cung, cầu gạo của Trung Quốc, 2007/08-2018/2019

Bảng 37: Cung, cầu gạo của Ấn Độ, 2007/08-2018/2019

Bảng 38: Cung, cầu gạo của Irắc, 2007/08-2018/2019

Bảng 39: Cung, cầu gạo của Malaysia, 2007/08-2018/2019

Bảng 40: Cung, cầu gạo của Pakistan, 2007/08-2018/2019

Bảng 41: Cung, cầu gạo của Philippines, 2007/08-2018/2019

Bảng 42: Cung, cầu gạo của Thái Lan, 2007/08-2018/2019

Bảng 43: Cung, cầu gạo của Việt Nam, 2007/08-2018/2019

Bảng 44: Cung, cầu gạo của Nam Phi, 2007/08-2018/2019

Bảng 45: Tiêu dùng gạo bình quân đầu người của một số nước, 2007/08-2018/2019, (Đơn vị tính: kg/người), (Nguồn: FAPRI)

PHỤ LỤC

Phụ lục 01: Các chính sách chính phủ ban hành điều tiết thị trường gạo năm 2008

Phụ lục 02: Các mốc thời gian trong chính sách hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ năm 2008

Phụ lục 03: Giá thành sản xuất lúa Hè thu 2008 của tỉnh Vĩnh Long

Phụ lục 04: Giá thành sản xuất lúa Hè thu 2008 của tỉnh Quảng Nam

Phụ lục 05: Giá thành sản xuất lúa Hè thu 2008 của tỉnh Nghệ An

Phụ lục 06: Giá thành sản xuất lúa Mùa 2008 của tỉnh Nghệ An

Phụ lục 07: Giá thành sản xuất lúa Mùa 2008 của tỉnh Yên Bái

DANH MỤC ĐỒ THỊ

Hình 1: Năng suất lúa cả nước, 2000-2008

Hình 2: Diện tích và sản lượng lúa cả nước, 2000-2008

Hình 3: Diện tích lúa đông xuân tại miền Bắc, miền Nam và một số khu vực, 2007-2008

Hình 4: Sản lượng lúa đông xuân tại miền Bắc, miền Nam và một số khu vực, 2007-2008

Hình 5: Diện tích và sản lượng lúa hè thu của cả nước, 2000-2008

Hình 6: Năng suất và sản lượng lúa hè thu tại Đông Nam Bộ, 2002-2008

Hình 7: Năng suất và sản lượng lúa hè thu tại ĐBSCL, 2002-2008

Hình 8: Diện tích, sản lượng lúa thu đông của ĐBSCL, 2000-2008

Hình 9: Cơ cấu chi phí sản xuất lúa hè thu tại An Giang cho 1ha, 2006-2008

Hình 10: Tốc độ tăng chỉ số giá thành vật tư sản xuất tại An Giang, 2007-2008 (Tháng 1/2007=100%)

Hình 11: Diện tích và năng suất lúa toàn thế giới, 1990-2008

Hình 12: Sản lượng lúa thế giới và khu vực, 2007-2008 (triệu tấn)

Hình 13: Sản lượng gạo tại một số nước sản xuất gạo lớn trên thế giới, 2006-2008, (triệu tấn)

Hình 14: Mức tiêu thụ gạo toàn thế giới, 2000-2008

Hình 15: Top 10 nước có kim ngạch xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, 2007-2008

Hình 16: Tốc độ tăng trưởng của top 10 nước có kim ngạch xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, 2007-2008 (%)

Hình 17: Top 10 thị trường có kim ngạch nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, 2007-2008

Hình 18: 10 thị trường nhập khẩu gạo trên 1 triệu USD có tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn nhất trên thế giới, 2007-2008 (%)

Hình 19: Diễn biến giá gạo xuất khẩu của Thái Lan, tháng 10/2007-tháng 12/2008, (USD/tấn)

Hình 20: Diễn biến giá lúa tẻ thường, gạo tẻ thường tại thị trường Cần Thơ, tháng 1-tháng 12 (Vnd/kg)

Hình 21 : Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam, 2000-2008

Hình 22: Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam, tháng 1-tháng 12/2008

Hình 23: Tác động của các chính sách điều hành xuất khẩu gạo đến hoạt động xuất khẩu gạo năm 2008

Hình 24: Kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam đi các thị trường năm 2007-2008 (%)

Hình 25: Cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2007, (%)

Hình 26: Cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2008, (%)

Hình 27: Top 10 thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất từ Việt Nam, 2008

Hình 28: Tốc độ tăng trưởng kim ngạch của top 10 thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất từ Việt Nam, 2007-2008 (%)

Hình 29: 10 thị trường trên 1 triệu USD có tốc độ tăng trưởng nhập khẩu gạo từ Việt Nam lớn nhất năm 2008, (%)

Hình 30: Diễn biến giá và lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam, tháng 1-tháng 12/2008

Hình 31: Giá gạo Việt Nam xuất khẩu sang một số thị trường, 2008

Hình 32: Giá xuất khẩu gạo trung bình của 10 doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam, 2008, (USD/tấn)

DANH MỤC BẢNG TRONG BÁO CÁO

Bảng 1: Phân tích chi phí, cơ cấu yếu tố đầu vào và hiệu quả sản xuất lúa đông xuân năm 2008 tại An Giang

Bảng 2: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam năm 2008

Bảng 3: Bảng phân bổ cơ cấu kim ngạch xuất khẩu gạo theo các nhóm doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam, 2007-2008

Bảng 4: Giá xuất khẩu gạo theo các nhóm doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam, 2007-2008

Bảng 5: Bảng cân đối cung, cầu gạo thế giới, 2007-2008, (triệu tấn)

Bảng 6: Bảng cân đối cung, cầu gạo Việt Nam, 2007-2008

Bảng 7: Cung- cầu gạo thế giới, dự báo 2009 của thế giới, (triệu tấn)

Bảng 8: Sản lượng lúa/ gạo của Việt Nam, dự báo 2009, (triệu tấn)

Bảng 9: Lượng gạo nhập khẩu dự kiến của thế giới và một số nước nhập khẩu chính, dự báo 2009, (triệu tấn)

Bảng 10: Các yếu tố tác động và dự báo giá gạo thế giới năm 2009

Bảng 11: Dự báo giá gạo xuất khẩu Việt Nam 2009

Bảng 12: Các thị trường xuất khẩu gạo chính và tiềm năng cho năm 2009

DANH MỤC HỘP TRONG BÁO CÁO

Hộp 1: Một số trường hợp cải tiến kỹ thuật canh tác, tăng lợi nhuận sản xuất lúa vụ đông xuân 2007/08 tại một số địa phương

Hộp 2: Nghiêm trị “đầu cơ” gạo làm rối loạn thị trường và thực hiện bình ổn thị trường

Hộp 3: Bốn thay đổi chính trong xuất-nhập khẩu gạo thế giới năm 2009


     

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác