Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2012 và triển vọng 2013


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG LÚA GẠO VIỆT NAM  NĂM 2012 VÀ TRIỂN VỌNG 2013
 

Thưa quý độc giả, AGROINFO xin giới thiệu đến Qúy độc giả “Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2012 và triển vọng 2013”.

Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2012 và triển vọng 2013 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lúa gạo trong nước, thế giới năm 2012 và triển vọng thị trường trong năm 2013. 

• Tình hình sản xuất gạo của Việt Nam và thế giới
• Biến động giá cả thị trường gạo trong nước và quốc tế
• Thương mại gạo thế giới 2012
• Xuất khẩu gạo Việt Nam 2012
• Bảng cân đối cung cầu gạo Việt Nam và thế giới 2012
• Triển vọng năm 2013: Giá gạo, cung cầu và các thị trường xuất khẩu gạo triển vọng

Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2012 và triển vọng 2013 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), các cơ quan nghiên cứu thị trường như Ban nghiên cứu kinh tế (ERS) và Ban nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.
 
 
 
Trân trọng

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 28/12/2012

- Số trang: 60 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.500.000 VND/cuốn
(chưa bao gồm VAT)

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Đỗ Văn Hảo - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:

An Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyến


 
 

ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.

Mục lục:
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
TỔNG LƯỢC

PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI
1. Cung lúa gạo thế giới 2012
2. Tiêu thụ và dự trữ gạo thế giới 2012
3. Thương mại gạo thế giới 2012
3.1 Xuất khẩu gạo của các nước sản xuất gạo lớn nhất thế giới
3.2 Nhập khẩu gạo của một số nước nhập khẩu gạo chính thế giới
4. Giá gạo trên thị trường thế giới năm 2012

PHẦN 2: THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO VIỆT NAM
1. Sản lượng lúa gạo Việt Nam 2012
1.1 Diện tích, năng suất, sản lượng lúa
1.2 Sản lượng gạo
2. Thương mại gạo trong nước năm 2012
3. Xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2012
3.1 Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo
3.2 Thị trường xuất khẩu gạo
4. Gía gạo xuất khẩu Việt Nam năm 2012

PHẦN 3: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO
1. Triển vọng thị trường lúa gạo thế giới 2013
2. Triển vọng thị trường lúa gạo Việt Nam 2013
3. Triển vọng giá gạo năm 2013

SỐ LIỆU VIỆT NAM
SỐ LIỆU DỰ BÁO
PHỤ LỤC: Chính sách ban hành điều tiết thị trường lúa gạo năm 2012
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa/gạo, xuất khẩu, tiêu dùng và dự trữ gạo thế giới, 1986-2012
Bảng 2: Sản lượng gạo một số nước trên thế giới, 2008-2012
Bảng 3: Tiêu dùng gạo một số nước trên thế giới, 2008-2012
Bảng 4: Dự trữ gạo cuối kỳ của một số nước trên thế giới, 2008-2012
Bảng 5: Xuất khẩu gạo một số nước trên thế giới, 2008-2012
Bảng 6: Nhập khẩu gạo một số nước trên thế giới, 2008-2012
Bảng 7: Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan (5%, 10%, 15%, 25% tấm, 100%B và gạo đồ 100% Thái Lan), 01/2010-12/2012
Bảng 8: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa Việt Nam, 2000-2012
Bảng 9: Sản lượng gạo Việt Nam, 2000-2012
Bảng 10: Giá bán lẻ thuốc sâu Bassa tại một số địa phương, 01/2010-12/2012
Bảng 11: Giá bán lẻ các loại phân tại Đồng Nai, 01/2010-12/2012
Bảng 12: Giá lúa tẻ thường tại một số địa phương, 01/2010-12/2012
Bảng 13: Giá gạo tẻ thường bán lẻ tại một số địa phương, 01/2010-12/2012
Bảng 14: Giá gạo nguyên liệu bán buôn tại một số địa phương, 01/2010-12/2012
Bảng 15: Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam, 01/2010-11/2012
Bảng 16: Cơ cấu xuất khẩu các loại gạo của Việt Nam 11 tháng đầu năm 2012
Bảng 17: Cơ cấu xuất khẩu gạo Việt Nam sang các khu vực 11 tháng đầu năm 2012
Bảng 18: Giá gạo 5% tấm và 25% tấm xuất khẩu của Việt Nam, 01/2009-12/2012
Bảng 19: Cung, cầu gạo thế giới, 2013/14-2018/19
Bảng 20: Cung, cầu gạo của Mỹ, 2013/14-2018/19
Bảng 21: Cung, cầu gạo của Brazil, 2013/14-2018/19
Bảng 22: Cung, cầu gạo của Trung Quốc, 2013/14-2018/19
Bảng 23: Cung, cầu gạo của Ấn Độ, 2013/14-2018/19
Bảng 24: Cung, cầu gạo của Irắc, 2013/14-2018/19
Bảng 25: Cung, cầu gạo của Malaysia, 2013/14-2018/19
Bảng 26: Cung, cầu gạo của Pakistan, 2013/14-2018/19
Bảng 27: Cung, cầu gạo của Philippines, 2013/14-2018/19
Bảng 28: Cung, cầu gạo của Thái Lan, 2013/14-2018/19
Bảng 29: Cung, cầu gạo của Việt Nam, 2013/14-2018/19
Bảng 30: Cung, cầu gạo của Nam Phi, 2013/14-2018/19
Bảng 31: Tiêu dùng gạo bình quân đầu người của một số nước, 2013/14-2018/19

 

DANH MỤC BIỂU
Biểu 1: Dự báo cung cầu gạo thế giới năm 2013
Biểu 2: Dự báo cung cầu gạo Việt Nam năm 2013

 

DANH MỤC ĐỒ THỊ
Đồ thị 1: Diện tích, năng suất lúa thế giới, 2003-2012
Đồ thị 2: Sản lượng gạo thế giới, 2003-2012
Đồ thị 3: Sản lượng gạo của một số nước sản xuất lúa gạo lớn trên thế giới, 2010-2012
Đồ thị 4: Tiêu dùng và dự trữ gạo thế giới, 2003-2012
Đồ thị 5: Cung, cầu gạo thế giới, 2010-2012
Đồ thị 6: Xuất khẩu gạo thế giới, 2007-2012
Đồ thị 7: Các quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, 2010-2012
Đồ thị 8: Nhập khẩu gạo thế giới, 2007-2012
Đồ thị 9: Các quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, 2010-2012
Đồ thị 10: Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan theo tháng, 01/2010-12/2012
Đồ thị 11: Diện tích, sản lượng lúa Việt Nam, 2003-2012
Đồ thị 12: Năng suất lúa Việt Nam, 2003-2012
Đồ thị 13: Sản lượng gạo Việt Nam, 2003-2012
Đồ thị 14: Giá lúa tẻ thường, gạo tẻ thường tại Cần Thơ theo tháng, 01/2010-12/2012 23
Đồ thị 15: Giá gạo nguyên liêu bán buôn tại một số địa phương theo tháng, 01/2010-12/2012
Đồ thị 16: Xuất khẩu gạo Việt Nam, 01/2010-11/2012
Đồ thị 17: Xuất khẩu gạo của Việt Nam theo chủng loại 11 tháng đầu năm 2012
Đồ thị 18: Xuất khẩu gạo của Việt Nam theo thị trường 11 tháng đầu năm 2012
Đồ thị 19: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam theo tháng, 01/2010-12/2012
Đồ thị 20: So sánh giá gạo xuất khẩu của Việt Nam và Thái Lan theo tháng, 01/2010-12/2012
Đồ thị 21: Dự báo giá gạo tẻ thường tại một số thị trường trong nước năm 2013
Đồ thị 22: Dự báo giá gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2013

 


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác