Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sẽ sản xuất phân bón cao cấp DAP tại Lào Cai
16 | 03 | 2009
Sáng ngày 15-3, tại Thành phố Lào Cai đã ra mắt Công ty cổ phần DAP số 2- VINACHEM, gồm bốn cổ đông sáng lập, trong đó Tổng Công ty Hoá chất VN giữ 51% vốn điều lệ.

Nhà máy sản xuất phân bón cao cấp DAP số 2 được xây dựng tại khu công nghiệp Tằng Lỏng, có công suất 330.000 tấn/năm ( bằng công suất nhà máy DAP số 1 Đình Vũ- Hải Phòng), bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu phân bón DAP trong nước ( mỗi năm khoảng 700.000 tấn), không phải nhập khẩu từ bên ngoài. Tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng.

Việc xây dựng nhà máy tại nơi cung cấp nguyên liệu quặng apatít Cam Đường sẽ giảm chi phí vận tải, chủ động nguồn nguyên liệu, giải quyết việc làm cho khoảng 600 lao động địa phương.

Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động từ năm 2012.Nguồn: www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường