Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hỗ trợ nông dân nuôi tôm bị thiệt hại
14 | 09 | 2009
Ngày 12-9, ông Võ Văn Dũng - chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - cho biết lần đầu tiên nông dân trong tỉnh được hỗ trợ khi tôm bị thiệt hại.

Theo đó, vụ tôm sú 2009 tỉnh xuất ngân sách dự phòng gần 3,5 tỉ đồng dành cho hộ nghèo, hộ chính sách gặp khó khăn, nuôi đúng kỹ thuật và lịch thời vụ nhưng tôm vẫn bị thiệt hại dẫn đến không có vốn tái sản xuất.

Tiền hỗ trợ để mua tôm giống, chi phí xét nghiệm, xử lý môi trường ao nuôi... tối đa 75 triệu đồng/ha tôm nuôi theo mô hình công nghiệp và bán công nghiệp; tôm nuôi theo mô hình quảng canh hoặc tôm sú kết hợp với các loại thủy sản khác là 7,5 triệu đồng/ha. Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có khoảng 4.200ha tôm sú bị thiệt hại, trong đó khoảng 80% nuôi quảng canh.(Theo Tuổi Trẻ Online)
Báo cáo phân tích thị trường