Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Quyết định mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo
12 | 03 | 2012
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2011 - 2012 theo đề nghị của Bộ NN&PTNT.

Theo đó, Chính phủ đồng ý cho Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân giao cho các đơn vị thu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo theo cơ chế thị trường. Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ, thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 tháng, từ ngày 15/3 - 15/6/2012. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cụ thể việc hỗ trợ lãi suất; Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố có sản xuất lúa Đông Xuân và Hiệp hội Lương thực Việt Nam giám sát việc thực hiện tạm trữ thóc, gạo theo đúng quy định.
 Theo Kinh tế & Đô thị
Báo cáo phân tích thị trường