Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thường niên ngành Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2015 và triển vọng năm 2016"
21 | 01 | 2016
Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi năm 2015 và triển vọng 2016. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất tình hình thị trường thức ăn chăn nuôi năm 2015 và đưa ra những nhận định về triển vọng, xu hướng thị trường năm 2016.

Báo cáo đề cập tới một số vấn đề chính như sau: 

 

• Tình hình cung - cầu, thương mại, giá cả một số mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chính trên thế giới niên vụ 2014/15 và dự báo niên vụ 2015/16. 
• Tình hình sản xuất, giá cả, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam năm 2015. 
• Nhận định và dự báo triển vọng thị trường thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam năm 2016 bao gồm các nhận định và dự báo về cung – cầu và giá cả.
 
Chúng tôi kỳ vọng Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 2015 và triển vọng 2016 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp Mỹ, hiệp hội ngành hàng các nước,...
 
 
 
Hoặc liên hệ số 012.88.256256/ 04.62938632


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường