Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 9/2017
18 | 10 | 2017
Giữa tháng 10/2017, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 9/2017, theo đó tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ giảm 76.308 bao so với cuối tháng 8/2017:

Cảng

Đến 30/9/2017

Đến 31/8/2017

Thay đổi

New York

2,044,991

1,996,276

48,715

New Orleans

743,407

714,344

29,063

Jacksonville

596,010

620,921

(24,911)

Miami

93,623

103,568

(9,945)

Houston

857,896

864,890

(6,994)

Laredo

30,000

25,000

5,000

San Francisco

777,571

801,472

(23,901)

Norfolk

567,185

583,607

(16,422)

Philadelphia

13,373

19,204

(5,831)

Seattle/Tacoma

370,137

377,985

(7,848)

Los Angeles/Long Beach

202,485

202,490

(5)

Baltimore

573,198

601,412

(28,214)

South Carolina

319,843

354,858

(35,015)

Tổng Mỹ

7,189,719

7,266,027

(76,308)

Theo Green Coffee Association (gappingworld.com) 

 Báo cáo phân tích thị trường