Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dự báo, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang Nga năm 2007 sẽ đạt 130 triệu USD
07 | 12 | 2007
Theo số liệu thống kê, xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang Nga trong tháng 10/2007 đạt 8,9 nghìn tấn với kim ngạch xuất khẩu đạt 16,7 triệu USD, tăng 6,3% về lượng và giảm 1,73% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2006.
Tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang Nga 10 tháng năm 2007 đạt 42,33 nghìn tấn với kim ngạch đạt 92,5 triệu USD, giảm 9,1% về lượng và 8,14% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2006.
Ước tính xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam tới thị trường này trong 11/2007 ước đạt 7,9 nghìn tấn với kim ngạch xuất khẩu đạt 15 triệu USD đưa tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang Nga 11 tháng đầu năm 2007 đạt 106,5 triệu USD với lượng xuất khẩu đạt 50,3 nghìn tấn giảm 23% về kim ngạch và 6% về lượng so với cùng kỳ năm 2006.
Theo thống kê, năm 2006 xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang Nga đạt 59,5 nghìn tấn với kim ngạch đạt 151,6 triệu USD. Đây là thị trường tiềm năng sẽ tăng mạnh trong năm 2007. Tuy nhiên, việc phía Nga siết chặt rào cản chất lượng đã làm ảnh hưởng tới tiến độ xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang Nga trong nhiều tháng. Sau đợt kiểm tra ATVSCL tại các doanh nghiệp sản xuất chế biến thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam phía Nga đã cho phép 11 doanh nghiệp xuất khẩu trở lại. Dự báo, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam trong năm 2007 chỉ đạt 130 triệu USD, giảm 14% so với năm 2006.
Cá đông lạnh (cá tra là chủ yếu) vẫn duy trì là mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang Nga. Trong tháng 10/2007, xuất khẩu nhóm mặt hàng này của Việt Nam sang Nga đạt 35,5 nghìn tấn với kim ngạch xuất khẩu đạt 70 triệu USD, chiếm 83,9% về lượng và 75,7% về kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản sang Nga, giảm 3,3% về lượng và 5,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2006. Đứng sau đó là nhóm hàng cá khô với lượng xuất khẩu đạt 3,1 nghìn tấn với kim ngạch đạt 13,3 triệu USD, chiếm 7,3% về lượng và 14,4% về kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang Nga, tăng 1,32% về lượng và 15,77% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2006.


Nguồn: vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường