Kết nối nghiên cứu với thực tiễn

Cập nhật ngày: 19/07/2016

Trung Quốc nhập khẩu trở lại tôm sú sống của Việt Nam
Tổng cục Giám sát chất lượng kiểm nghiệm kiểm dịch quốc gia Trung Quốc (AQSIQ) cho biết đã chính thức khôi phục việc nhập khẩu tôm sú sống từ Việt Nam kể từ ngày ...
Sẽ yêu cầu Mỹ điều chỉnh nếu quy định về cá tra không đúng chuẩn
“Mỹ đã đưa ra một số điều khoản mới mà có thể người nuôi cũng như cơ sở thu gom sơ chế, chế biến cá tra phải điều chỉnh so với thực tại thực hành đang áp ...
Càphê Việt Nam chao đảo vì giá thấp
Trong nhiều năm liền, giá càphê nhân dao động quanh mức 40 - 43 triệu đồng/tấn và là mức giá người nông dân có thể “lấy công làm lời”. Bước vào niên vụ 2015 - 2016, giá càphê liên tiếp xuống thấp, hiện chỉ còn 34 triệu đồng/tấn khiến người trồng ...

Tên_mặt_hàngThị_trườngNgàyLoại_tiềnLoại_giáGiáTBĐơn_vị_tính
Ca caoLondon1-2-2016GBPGiá xuất khẩu2067tấn
Ca caoLondon2-2-2016GBPGiá xuất khẩu1990tấn
Ca caoLondon15-2-2016GBPGiá xuất khẩu2037tấn
Ca caoLondon16-2-2016GBPGiá xuất khẩu2052tấn
Ca caoLondon17-2-2016GBPGiá xuất khẩu2073tấn
Ca caoLondon18-2-2016GBPGiá xuất khẩu2109tấn
Ca caoLondon19-2-2016GBPGiá xuất khẩu2058tấn
Ca caoLondon22-2-2016GBPGiá xuất khẩu2108tấn
Ca caoLondon23-2-2016GBPGiá xuất khẩu2125tấn
Ca caoLondon24-2-2016GBPGiá xuất khẩu2176tấn
Ca caoLondon25-2-2016GBPGiá xuất khẩu2195tấn
Ca caoLondon26-2-2016GBPGiá xuất khẩu2161tấn
Ca caoLondon29-2-2016GBPGiá xuất khẩu2215tấn
Ca caoLondon1-3-2016GBPGiá xuất khẩu2198tấn
Ca caoLondon2-3-2016GBPGiá xuất khẩu2192tấn
Ca caoLondon3-3-2016GBPGiá xuất khẩu2185tấn
Ca caoLondon4-3-2016GBPGiá xuất khẩu2216tấn
Ca caoLondon7-3-2016GBPGiá xuất khẩu2215tấn
Ca caoLondon8-3-2016GBPGiá xuất khẩu2196tấn
Ca caoLondon9-3-2016GBPGiá xuất khẩu2224tấn
Ca caoLondon10-3-2016GBPGiá xuất khẩu2239tấn
Ca caoLondon11-3-2016GBPGiá xuất khẩu2232tấn
Ca caoLondon14-3-2016GBPGiá xuất khẩu2254tấn
Ca caoLondon15-3-2016GBPGiá xuất khẩu2258tấn
Ca caoLondon16-3-2016GBPGiá xuất khẩu2261tấn
Ca caoLondon17-3-2016GBPGiá xuất khẩu2260tấn
Ca caoLondon18-3-2016GBPGiá xuất khẩu2256tấn
Ca caoLondon21-3-2016GBPGiá xuất khẩu2226tấn
Ca caoLondon22-3-2016GBPGiá xuất khẩu2235tấn
Ca caoLondon23-3-2016GBPGiá xuất khẩu2211tấn
Ca caoLondon24-3-2016GBPGiá xuất khẩu2202tấn
Ca caoLondon25-3-2016GBPGiá xuất khẩu2202tấn
Ca caoLondon28-3-2016GBPGiá xuất khẩu2202tấn
Ca caoLondon29-3-2016GBPGiá xuất khẩu2186tấn
Ca caoLondon30-3-2016GBPGiá xuất khẩu2171tấn
Ca caoLondon31-3-2016GBPGiá xuất khẩu2171tấn
Ca caoLondon1-4-2016GBPGiá xuất khẩu2127tấn
Ca caoLondon4-4-2016GBPGiá xuất khẩu2108tấn
Ca caoLondon5-4-2016GBPGiá xuất khẩu2132tấn
Ca caoLondon6-4-2016GBPGiá xuất khẩu2149tấn
Ca caoLondon7-4-2016GBPGiá xuất khẩu2124tấn
Ca caoLondon8-4-2016GBPGiá xuất khẩu2136tấn
Ca caoLondon11-4-2016GBPGiá xuất khẩu2146tấn
Ca caoLondon12-4-2016GBPGiá xuất khẩu2166tấn
Ca caoLondon13-4-2016GBPGiá xuất khẩu2165tấn
Ca caoLondon14-4-2016GBPGiá xuất khẩu2197tấn
Ca caoLondon18-4-2016GBPGiá xuất khẩu2212tấn
Ca caoLondon19-4-2016GBPGiá xuất khẩu2221tấn
Ca caoLondon20-4-2016GBPGiá xuất khẩu2232tấn
Ca caoLondon21-4-2016GBPGiá xuất khẩu2247tấn
Ca caoLondon22-4-2016GBPGiá xuất khẩu2270tấn
Ca caoLondon25-4-2016GBPGiá xuất khẩu2266tấn
Ca caoLondon27-4-2016GBPGiá xuất khẩu2279tấn
Ca caoLondon28-4-2016GBPGiá xuất khẩu2269tấn
Ca caoLondon3-5-2016GBPGiá xuất khẩu2300tấn
Ca caoLondon4-5-2016GBPGiá xuất khẩu2299tấn
Ca caoLondon6-5-2016GBPGiá xuất khẩu2225tấn
Ca caoLondon9-5-2016GBPGiá xuất khẩu2236tấn
Ca caoLondon10-5-2016GBPGiá xuất khẩu2253tấn
Ca caoLondon11-5-2016GBPGiá xuất khẩu2240tấn
Ca caoLondon12-5-2016GBPGiá xuất khẩu2201tấn
Ca caoLondon13-5-2016GBPGiá xuất khẩu2192tấn
Ca caoNewYork1-2-2016USDGiá xuất khẩu2868tấn
Ca caoNewYork2-2-2016USDGiá xuất khẩu2761tấn
Ca caoNewYork15-2-2016USDGiá xuất khẩu2874tấn
Ca caoNewYork16-2-2016USDGiá xuất khẩu2834tấn
Ca caoNewYork17-2-2016USDGiá xuất khẩu2880tấn
Ca caoNewYork18-2-2016USDGiá xuất khẩu2918tấn
Ca caoNewYork19-2-2016USDGiá xuất khẩu2857tấn
Ca caoNewYork22-2-2016USDGiá xuất khẩu2879tấn
Ca caoNewYork23-2-2016USDGiá xuất khẩu2889tấn
Ca caoNewYork24-2-2016USDGiá xuất khẩu2929tấn
Ca caoNewYork25-2-2016USDGiá xuất khẩu2947tấn
Ca caoNewYork26-2-2016USDGiá xuất khẩu2888tấn
Ca caoNewYork29-2-2016USDGiá xuất khẩu2955tấn
Ca caoNewYork1-3-2016USDGiá xuất khẩu2933tấn
Ca caoNewYork2-3-2016USDGiá xuất khẩu2948tấn
Ca caoNewYork3-3-2016USDGiá xuất khẩu2952tấn
Ca caoNewYork4-3-2016USDGiá xuất khẩu3008tấn
Ca caoNewYork7-3-2016USDGiá xuất khẩu3010tấn
Ca caoNewYork8-3-2016USDGiá xuất khẩu2970tấn
Ca caoNewYork9-3-2016USDGiá xuất khẩu3022tấn
Ca caoNewYork10-3-2016USDGiá xuất khẩu3062tấn
Ca caoNewYork11-3-2016USDGiá xuất khẩu3062tấn
Ca caoNewYork14-3-2016USDGiá xuất khẩu3081tấn
Ca caoNewYork15-3-2016USDGiá xuất khẩu3053tấn
Ca caoNewYork16-3-2016USDGiá xuất khẩu3040tấn
Ca caoNewYork17-3-2016USDGiá xuất khẩu3116tấn
Ca caoNewYork18-3-2016USDGiá xuất khẩu3118tấn
Ca caoNewYork21-3-2016USDGiá xuất khẩu3072tấn
Ca caoNewYork22-3-2016USDGiá xuất khẩu3035tấn
Ca caoNewYork23-3-2016USDGiá xuất khẩu2963tấn
Ca caoNewYork24-3-2016USDGiá xuất khẩu2962tấn
Ca caoNewYork25-3-2016USDGiá xuất khẩu2962tấn
Ca caoNewYork28-3-2016USDGiá xuất khẩu2970tấn
Ca caoNewYork29-3-2016USDGiá xuất khẩu2970tấn
Ca caoNewYork30-3-2016USDGiá xuất khẩu2974tấn
Ca caoNewYork31-3-2016USDGiá xuất khẩu2950tấn
Ca caoNewYork1-4-2016USDGiá xuất khẩu2881tấn
Ca caoNewYork4-4-2016USDGiá xuất khẩu2871tấn
Ca caoNewYork5-4-2016USDGiá xuất khẩu2882tấn
Ca caoNewYork6-4-2016USDGiá xuất khẩu2900tấn
Ca caoNewYork7-4-2016USDGiá xuất khẩu2850tấn
Ca caoNewYork8-4-2016USDGiá xuất khẩu2872tấn
Ca caoNewYork11-4-2016USDGiá xuất khẩu2906tấn
Ca caoNewYork12-4-2016USDGiá xuất khẩu2932tấn
Ca caoNewYork13-4-2016USDGiá xuất khẩu2918tấn
Ca caoNewYork14-4-2016USDGiá xuất khẩu2953tấn
Ca caoNewYork18-4-2016USDGiá xuất khẩu3041tấn
Ca caoNewYork19-4-2016USDGiá xuất khẩu3079tấn
Ca caoNewYork20-4-2016USDGiá xuất khẩu3090tấn
Ca caoNewYork21-4-2016USDGiá xuất khẩu3107tấn
Ca caoNewYork22-4-2016USDGiá xuất khẩu3155tấn
Ca caoNewYork25-4-2016USDGiá xuất khẩu3167tấn
Ca caoNewYork27-4-2016USDGiá xuất khẩu3190tấn
Ca caoNewYork28-4-2016USDGiá xuất khẩu3182tấn
Ca caoNewYork3-5-2016USDGiá xuất khẩu3205tấn
Ca caoNewYork4-5-2016USDGiá xuất khẩu3186tấn
Ca caoNewYork6-5-2016USDGiá xuất khẩu3074tấn
Ca caoNewYork9-5-2016USDGiá xuất khẩu3079tấn
Ca caoNewYork10-5-2016USDGiá xuất khẩu3101tấn
Ca caoNewYork11-5-2016USDGiá xuất khẩu3070tấn
Ca caoNewYork12-5-2016USDGiá xuất khẩu3020tấn
Ca caoNewYork13-5-2016USDGiá xuất khẩu2967tấn


Ngành hàng

Báo cáo phân tích thị trường
Năm
Quý
Tháng
Tuần

Qui trình đặt mua báo cáo

1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3. Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4. Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256

Phản hồi
Đọc nhiều