Kết nối nghiên cứu với thực tiễn

Báo cáo Thuốc trừ sâu

# Tên ấn phẩm Ngôn ngữ Ngày phát hành Số trang Giá bán
ho tro truc tuyen hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : Đt: 04.3.9725153 - fax: 04.9726949 email:banhang_agro@yahoo.com  
1   Báo cáo thường niên Ngành Thuốc bảo vệ thực vật năm 2015 và Triển vọng 2016  Tiếng Việt  11/03/2016  67  Liên hệ 012.88.256256
2   Báo cáo thường niên ngành thuốc bảo vệ thực vật năm 2013 và triển vọng năm 2014  Tiếng Việt  08/01/2014  55  Liên hệ 012.88.256256
3   Báo cáo ngành thuốc bảo vệ thực vật 6 tháng đầu năm 2013 và triển vọng.  Tiếng Việt  16/07/2013  50  Liên hệ 012.88.256256
4   Báo cáo thường niên ngành thuốc bảo vệ thực vật năm 2012 và triển vọng năm 2013 (TA)  Tiếng Anh  21/06/2013  58  Liên hệ 012.88.256256
5   Báo cáo thường niên ngành thuốc bảo vệ thực vật năm 2012 và triển vọng năm 2013  Tiếng Việt  18/04/2013  58  Liên hệ 012.88.256256
6   Báo cáo ngành Thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam Quý III/2011  Tiếng Việt  17/11/2011  40  Liên hệ 012.88.256256
7   Báo cáo ngành thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật quý 2 và triển vọng 2009 (TV)  Tiếng Việt  30/07/2009  50  Liên hệ 012.88.256256