Object reference not set to an instance of an object.SELECT N_ID,N_ANHMINHHOA,N_TRICHDAN,N_TIEUDE,N_NGAYTHANG FROM tblNewsDetail where N_NGONNGU=0 AND N_ACTIVE=1 AND N_NGAYTHANG<=#8/3/2015 3:36:22 PM# AND N_CATID in (9) AND TOPIC_ID = 59 ORDER BY N_NGAYTHANG DESC, N_ID DESC
Máy chủ đang bận xin nhấn F5 để tải lại
Số liệu xuất khẩu
Số liệu nhập khẩu

Phản hồiĐọc nhiều
  Thanh Sang  -09/02/2015 
  Nói đi phải nói lại, có làm trong nghề xuất [..]
    Trong bài: Lúa Đông xuân sớm xuống giá, khó bán: Giá rớt nữa là hết chỗ lùi
  Lê Hồng Đức  -15/01/2015 
  Chính sách miễn giảm thuế VAT được thực hiện [..]
    Trong bài: AGROINFO công bố "Báo cáo thường niên thị trường phân bón năm 2014 và triển vọng năm 2015"
  trần hữu thành  -31/12/2014 
  giá điều tươi năm ... [..]
    Trong bài: Giá hạt điều có thể sẽ tăng cao
  Bùi Tuấn Lộc  -04/12/2014 
  Nếu tình hình giá mía đường nguyên liệu trên [..]
    Trong bài: Giá đường có thể phục hồi
  Tran Dieu Linh  -02/12/2014 
  Giá cây mía sắp tới có thể sẽ tăng không [..]
    Trong bài: Tồn kho 369.000 tấn đường
máy lọc nước nano geyser