Lúa gạo

27/03/2015 12:00:00 AM
Hiện giá lúa tại Bạc Liêu đang đạt khoảng 4.400 – 7.000 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động trong khoảng 10.000 – 12.000 đồng/kg. Giá lúa tại Vĩnh Long đang giao động từ 4.700 – 5.300 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động 10.000 – 13.000 đồng/kg.
26/03/2015 12:00:00 AM
Hiện giá lúa tại Trà Vinh đang đạt khoảng 4.400 – 6.950 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động trong khoảng 6.400 – 7.550 đồng/kg. Giá lúa tại Cần Thơ đang giao động từ 4.200 – 6.100 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động 10.200 – 18.500 đồng/kg.
25/03/2015 12:00:00 AM
Hiện giá lúa tại Cà Mau đang đạt khoảng 4.200 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động trong khoảng 9.500 – 15.500 đồng/kg. Giá lúa tại Bến Tre đang giao động từ 4.500 – 7.000 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động 9.500 – 18.000 đồng/kg.
24/03/2015 12:00:00 AM
Hiện giá lúa tại Hậu Giang đang đạt khoảng 4.200 – 5.600 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động trong khoảng 9.500 – 12.500 đồng/kg. Giá lúa tại Bến Tre đang giao động từ 5.450 – 6.600 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động 15.000 – 17.000 đồng/kg.
23/03/2015 12:00:00 AM
Hiện giá lúa tại Long An đang đạt khoảng 4.300 – 5.000 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động trong khoảng 13.500 – 14.000 đồng/kg. Giá lúa tại Đồng Tháp đang giao động từ 4.250 – 4.800 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động 11.000 – 13.000 đồng/kg.
20/03/2015 12:00:00 AM
Hiện giá lúa tại Bạc Liêu đang đạt khoảng 4.400 – 6.800 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động trong khoảng 10.000 – 12.500 đồng/kg. Giá lúa tại Vĩnh Long đang giao động từ 4.200 – 5.300 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động 10.000 – 13.000 đồng/kg.
19/03/2015 12:00:00 AM
Hiện giá lúa tại Trà Vinh đang đạt khoảng 4.350 – 6.950 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động trong khoảng 6.350 – 6.900 đồng/kg. Giá lúa tại Cần Thơ đang giao động từ 4.200 – 6.100 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động 10.000 – 18.500 đồng/kg.
18/03/2015 12:00:00 AM
Hiện giá lúa tại Tiền Giang đang đạt khoảng 4.400 – 10.200 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động trong khoảng 9.000 – 18.800 đồng/kg. Giá lúa tại Cà Mau đang giao động từ 4.200 – 4.500 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động 9.500 – 15.500 đồng/kg.
17/03/2015 12:00:00 AM
Hiện giá lúa tại Hậu Giang đang đạt khoảng 4.000 – 5.400 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động trong khoảng 9.500 – 13.000 đồng/kg. Giá lúa tại Bến Tre đang giao động từ 5.350 – 6.600 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động 15.000 – 17.000 đồng/kg.
16/03/2015 12:00:00 AM
Hiện giá lúa tại Cần Thơ đang đạt khoảng 4.200 – 6.100 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động trong khoảng 10.200 – 18.500 đồng/kg. Giá lúa tại Sóc Trăng đang giao động từ 4.200 – 7.000 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động 9.500 – 18.000 đồng/kg.
Xem tiếp

Tiêu điểm

Số liệu xuất khẩu
Số liệu nhập khẩu

máy lọc nước nano geyser