Lúa gạo

21/04/2015 12:00:00 AM
Hiện giá lúa khô tại Hậu Giang đang giao động từ 4.300 – 5.700 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động trong khoảng 9.500 – 12.500 đồng/kg. Giá lúa khô tại Bến Tre đang giao động từ 5.500 – 6.600 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động 15.000 – 17.000 đồng/kg.
20/04/2015 12:00:00 AM
Hiện giá lúa khô tại Cần Thơ đang giao động từ 5.500 – 6.100 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động trong khoảng 10.200 – 18.500 đồng/kg. Giá lúa khô tại Sóc Trăng đang giao động từ 4.400 – 7.000 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động 9.500 – 17.800 đồng/kg.
17/04/2015 12:00:00 AM
Hiện giá lúa khô tại Bạc Liêu đang giao động từ 4.400 – 7.000 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động trong khoảng 10.500 – 11.500 đồng/kg. Giá lúa khô tại Vĩnh Long đang giao động từ 4.100 – 5.500 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động 10.000 – 12.500 đồng/kg.
16/04/2015 12:00:00 AM
Hiện giá lúa khô tại An Giang đang giao động từ 4.400 – 5.700 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động trong khoảng 10.000 – 18.000 đồng/kg. Giá lúa khô tại Trà Vinh đang giao động từ 4.350 – 6.900 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động 5.050 – 7.400 đồng/kg.
15/04/2015 12:00:00 AM
Hiện giá lúa khô tại Tiền Giang đang giao động từ 4.500 – 10.500 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động trong khoảng 9.000 – 18.500 đồng/kg. Giá lúa khô tại Cà Mau đang giao động từ 4.800 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động 9.500 – 15.500 đồng/kg.
14/04/2015 12:00:00 AM
Hiện giá lúa khô tại Hậu Giang đang giao động từ 4.200 – 5.600 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động trong khoảng 9.500 – 12.500 đồng/kg. Giá lúa khô tại Bến Tre đang giao động từ 5.500 – 6.600 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động 15.000 – 17.000 đồng/kg.
13/04/2015 12:00:00 AM
Hiện giá lúa khô tại Cần Thơ đang giao động từ 5.400 – 6.100 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động trong khoảng 10.300 – 18.500 đồng/kg. Giá lúa khô tại Sóc Trăng đang giao động từ 4.500 – 7.000 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động 9.000 – 17.800 đồng/kg.
10/04/2015 12:00:00 AM
Hiện giá lúa khô tại Kiên Giang đang giao động từ 4.300 – 5.700 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động trong khoảng 6.150 – 6.350 đồng/kg. Giá lúa khô tại Bạc Liêu đang giao động từ 4.500 – 8.000 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động 10.000 – 12.500 đồng/kg.
09/04/2015 12:00:00 AM
Hiện giá lúa khô tại Trà Vinh đang giao động từ 4.350 – 6.900 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động trong khoảng 6.350 – 7.450 đồng/kg. Giá lúa khô tại Cần Thơ đang giao động từ 5.400 – 6.100 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động 10.000 – 18.500 đồng/kg.
08/04/2015 12:00:00 AM
Hiện giá lúa khô tại Tiền Giang đang giao động từ 4.600 – 10.700 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động trong khoảng 9.000 – 18.300 đồng/kg. Giá lúa khô tại Sóc Trăng đang giao động từ 5.300 – 7.000 đồng/kg, còn giá gạo đang giao động 9.500 – 17.800 đồng/kg.
Xem tiếp

Tiêu điểm

Số liệu xuất khẩu
Số liệu nhập khẩu

máy lọc nước nano geyser