Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
TÍCH TỤ, TẬP TRUNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC HỘ NÔNG DÂN NHỎ TẠI VIỆT NAM | AGRICULTURAL LAND ACCUMULATION AND CONCENTRATION AND SMALL FARMERS IN VIETNAM
Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác