Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Mỹ tăng trở lại
21 | 08 | 2008
Tính chung, trong 6 tháng đầu năm 2008, tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Mỹ đạt 464,9 triệu USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2007. Như vậy, sau khi giảm sút trong tháng 4, thì liên tục trong tháng 5 và tháng 6, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Mỹ đã tăng trở lại.
Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Mỹ trong tháng 6/2008 đạt 86,8 triệu USD, tăng 3,3% so với tháng trước và chiếm 43,5% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả nước trong tháng. Tính chung, trong 6 tháng đầu năm 2008, tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Mỹ đạt 464,9 triệu USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2007. Như vậy, sau khi giảm sút trong tháng 4, thì liên tục trong tháng 5 và tháng 6, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Mỹ đã tăng trở lại.

Trong cơ cấu các mặt hàng sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ trong tháng 6, thì kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng ngủ tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu với 43,1 triệu USD, tăng 3,6% so với tháng trước và chiếm 49,6% tổng kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng ngủ của cả nước trong tháng. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng tủ đạt 15 triệu USD, tăng 15,4% so với tháng trước. Như vậy, liên tục trong 2 tháng gần đây, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng tủ dùng trong phòng ngủ của Việt Nam vào thị trường Mỹ tăng; Mặt hàng giường và các bộ phận của giường đạt 14,8 triệu USD, giảm 8,1%. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu giường nguyên chiếc đạt 6,5 triệu USD, tăng 25% so với tháng trước; Bàn trang điểm đạt 4,7 triệu USD; tủ đầu giường đạt 3,4 triệu USD. Một số mặt hàng khác xuất khẩu vào thị trường Mỹ trong tháng cũng đạt kim ngạch tương đối cao như: Bàn ghế, Tủ đựng quần áo, nôi, kệ, gương trang điểm...

Đơn giá xuất khẩu trung bình của mặt hàng bàn trang điểm xuất khẩu vào thị trường Mỹ trong tháng 6/2008 đạt 124,84 USD/chiếc – FOB, giảm 2,93 USD/chiếc so với tháng 5/2008; mặt hàng tủ quần áo đạt 90,04 USD chiếc – FOB, giảm 20,07 USD/chiếc; mặt hàng tủ đầu giường đạt 53,8 USD/chiếc – FOB, giảm 0,2 USD/chiếc; mặt hàng giường nguyên chiếc đạt 73,06 USD/chiếc – FOB, giảm 1,47 USD/chiếc....

Tiếp đến là đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn với kim ngạch xuất khẩu trong tháng 6/2008 đạt 18,6 triệu USD, giảm nhẹ so với tháng trước và chiếm 21,4% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả nước vào thị trường Mỹ trong tháng. Các sản phẩm xuất khẩu chính vào thị trường Mỹ trong tháng là: tủ, bàn ghế, bàn ăn, kệ tivi, kệ; bàn cà phê, bàn trà, tủ chén....

Trong tháng 6/2008, đơn giá trung bình của một số đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ giảm đáng kể so với tháng 5/2008, cụ thể: đơn giá xuất khẩu trung bình của mặt hàng bình phong xuất khẩu vào thị trường Mỹ trong tháng 6 đạt 17,58 USD/chiếc – FOB, tăng 4,09 USD/chiếc so với đơn giá xuất khẩu trung bình vào thị trường này trong tháng 5/2008; mặt hàng kệ đạt 38,73USD/chiếc – FOB, tăng 5,11 USD/chiếc; mặt hàng kệ sách đạt 126,96 USD/chiếc – FOB, tăng 65,09 USD/chiếc (nguyên nhân chính là do trong tháng 6 đã xuất khẩu được một lượng lớn loại kệ sách cao cấp được làm bằng gỗ kết hợp với đồng và da); Mặt hàng bàn cà phê đạt 43,38 USD/chiếc – FOB, giảm 17,34 USD/chiếc; Mặt hàng tủ rượu đạt 131 USD/chiếc – FOB, giảm 26,09 USD/chiếc, ....

Kim ngạch xuất khẩu ghế khung gỗ và các bộ phận của ghế vào thị trường Mỹ vẫn tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu với 11,5 triệu USD, giảm 7,9% so với tháng trước. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2008, tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng ghế khung gỗ của Việt Nam vào thị trường Mỹ đạt 72,9 triệu USD, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2007.

Kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong văn phòng của Việt Nam vào thị trường Mỹ trong tháng 6 đạt 5,9 triệu USD, tăng 31,9% so với tháng trước. Như vậy, liên tục trong 2 tháng gần đây, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong văn phòng của Việt Nam vào thị trường Mỹ tăng mạnh. Các mặt hàng xuất khẩu chính vào thị trường Mỹ trong tháng là: bàn, tủ, kệ, bàn vi tính, bàn học, ghế, bàn làm việc, kệ sách.... Tỷ trọng đồ nội thất văn phòng loại cao cấp xuất khẩu vào thị trường Mỹ chiếm 13,8%, thì sang tháng 6, tỷ lệ này giảm xuống còn 12,4%, và đặc biệt là tình trạng này đã liên tục diễn ra trong 4 tháng gần đây.

Đơn giá xuất khẩu trung bình của một số mặt hàng đồ nội thất dùng trong văn phòng của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ trong tháng 6 đã có sự thay đổi đáng kể, cụ thể là: Đơn giá xuất khẩu trung bình của mặt hàng bàn học sinh xuất khẩu vào thị trường Mỹ trong tháng 6 đạt 63,86 USD/chiếc – FOB ,tăng 16,32 USD/chiếc, nhưng vẫn giảm 10,3 USD/chiếc so với đơn giá xuất khẩu trung bình trong tháng 4/2008; Đơn giá xuất khẩu trung bình của mặt hàng để bàn máy vi tính đạt 48,93 USD/chiếc – FOB, tăng 8,13 USD/chiếc; mặt hàng kệ sách đạt 22,08 USD/chiếc – FOB, giảm 3,84 USD/chiếc; mặt hàng bàn làm việc đạt 154,82 USD/bộ -FOB, giảm 67 USD/bộ...
Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường