Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thu hơn 80 triệu đồng/ha/năm từ ớt, lúa và dưa chuột
25 | 08 | 2008
Đúc rút kinh nghiệm thâm canh, nông dân huyện Gia Bình (Bắc Ninh) đã áp dụng 2 mô hình luân canh đạt giá trị thu nhập cao từ 72 đến 83 triệu đồng/ha/năm, sau khi trừ chi phí, bà con lãi khoảng 60 triệu đồng^. Ở các xã Nhân Thắng, Đông Cứu, thực hiện luân canh "ớt xuân - lúa mùa - dưa chuột xuất khẩu vụ đông" trên 5 cánh đồng có diện tích 35 ha, bà con đã đạt giá trị sản xuất bình quân hơn 72 triệu đồng/ha/năm, trong đó giá trị thu từ sản phẩm ớt xuân và dưa chuột đạt 25 - 35 triệu đồng/vụ. Với mô hình thâm canh "dưa chuột xuất khẩu vụ xuân - lúa mùa - dưa chuột xuất khẩu vụ đông" trên 3 cánh đồng có diện tích 15 ha tập trung ở xã Nhân Thắng và Gia Bình, giá trị thu nhập đạt bình quân 83 triệu đồng/ha/năm, cao nhất so với các địa phương khác, trong đó, sản phẩm dưa chuột xuất khẩu hai vụ đạt 35 - 36 triệu đồng, gấp 3 lần thu nhập một vụ lúa mùa.
Để có giá trị thu nhập cao này, khi thực hiện thâm canh, nông dân thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Từ kết quả thực tế, Phòng kinh tế của Trung tâm khuyến nông huyện Gia Bình đã chú trọng tổng kết, đúc rút kinh nghiệm giúp các địa phương có điều kiện đất đai, nông hóa, thổ nhưỡng phù hợp có thể áp dụng các mô hình sản xuất mới nhằm tăng nhanh giá trị thu nhập trên diện tích đất gieo trồng hiện tại và trong mùa vụ tiếp theo./.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ