Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu nông sản vượt con số 11 tỉ USD
30 | 08 | 2008
Theo tính toán của Bộ NNPTNT ngày 26.8, ước tính trong tháng 8.2008, tổng kim ngạch xuất khẩu nông – lâm - thuỷ sản sẽ đạt trên 1,7 tỉ USD, tăng 49,7% so với cùng kỳ năm 2007.
Trong đó, XK các mặt hàng nông sản ước khoảng 970 triệu USD, tăng 75,2%; thuỷ sản ước đạt 500 triệu USD, tăng 34,7% và lâm sản ước đạt 245 triệu USD^, tăng 11,2% so với tháng 8 năm 2007. Như vậy, tổng kim ngạch XK nông – lâm - thuỷ sản toàn ngành 8 tháng năm 2008 sẽ đạt 11,2 tỉ USD, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm 2007. Trong đó, nông sản đạt trên 6,3 tỉ USD, tăng 44,9%; thuỷ sản đạt gần 2,9 tỉ USD, tăng 22,3% và lâm sản đạt 2,0 tỉ USD, tăng 18,8%.

Giá trị kim ngạch XK các mặt hàng đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó mặt hàng gạo tăng gấp đôi. Nguyên nhân chủ yếu là giá XK tăng vì xét về khối lượng, các mặt hàng đều giảm, trừ hạt tiêu và hạt điều. Riêng mặt hàng gạo, tổng lượng gạo xuất khẩu 8 tháng đầu năm đạt khoảng 3,38 triệu tấn với kim ngạch đạt gần 2,3 tỉ USD. Dù giảm 5,4% về lượng so với cùng kỳ năm trước, nhưng kim ngạch xuất khẩu gạo tăng hơn 100% về giá trị.

Theo Tổ điều hành thị trường trong nước ngày 26.8, ước tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ xã hội trong tháng 8 đạt 81.730 tỉ đồng, đưa tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội 8 tháng đầu năm 2008 đạt 609.210 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2007. Kim ngạch XK tháng 8 đã đạt 6,1 tỉ USD, đưa kim ngạch XK 8 tháng đầu năm 2008 lên 43,321 tỉ USD, tăng 39,1% so với cùng kỳ năm 2007.

Kim ngạch NK trong tháng đạt 7 tỉ USD, nâng kim ngạch NK 8 tháng đầu năm 2008 lên mức 59,286 tỉ USD, tăng 54,1% so với cùng kỳ năm 2007. Theo dự báo của Tổ điều hành trong nước, chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 sẽ tăng khoảng 1 - 1,2% so với tháng 8.2008.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường