Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá điều xuất khẩu tiếp tục có nhiều thuận lợi
04 | 09 | 2008
Lượng điều xuất khẩu vẫn được duy trì khá ổn định so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng điều xuất sang nhiều thị trường chủ lực vẫn tăng khá mạnh.
Theo số liệu thống kê của cơ quan Hải quan, trong tháng 7/2008, cả nước đã xuất khẩu được 16,87 nghìn tấn hạt điều với trị giá 104,32 triệu USD giảm 1,75% về lượng và tăng 3,26% về trị giá so với tháng 6/2008, tăng 1,98% về lượng và tăng 50,15% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.
Như vậy, lượng điều xuất khẩu của nước ta tiếp tục được duy trì ở mức khá ổn định so với cùng kỳ năm ngoái. Tính trong 7 tháng năm 2008, xuất khẩu hạt điều của nước ta đạt 89,67 nghìn tấn với kim ngạch 493,94 triệu USD, tăng 13,32% về lượng và tăng 51,37% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá xuất khẩu: cùng với lượng xuất ổn định, giá điều xuất khẩu trung bình của nước ta vẫn trong xu hướng tăng mạnh. Tính riêng trong tháng 7/2008, giá điều xuất khẩu trung bình của nước ta đạt 6.180 USD/T, tăng 5% so với tháng trước đó và tăng tới 47% so với cùng kỳ năm 2007.
Thị trường: trong tháng 7/2008, lượng điều xuất khẩu của nước ta sang nhiều thị trường chủ lực như Australia, Anh, Nga, Canada, Đức... đều tăng khá mạnh so với tháng trước đó. Ngược lại, lượng điều xuất sang thị trường Trung Quốc và Tây Ban Nha lại giảm rất mạnh, lần lượt giảm 43,81% và giảm 54,44% so với tháng 6/2008.Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường