Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Các cơ sở chế biến chè đen còn thiếu điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thự phẩm
10 | 09 | 2008
Để có được sản phẩm chè đáp ứng được các yêu cầu VSATTP, phù hợp với yêu cầu về sản xuất, chế biến chè của Bộ NN thì các cơ sở chế biến chè đen cần phải có những nỗ lực cao trong việc cải tạo, nâng cấp nhà xưởng cũng như cải tạo lại dây chuyền chế biến.

Các đơn vị sản xuất chè đen theo công nghệ CTC hầu hết đều có dây chuyền sản xuất mới được nhập đồng bộ từ Ấn Độ, được tự động hoá cao, nhà xưởng cũng mới được xây dựng (khoảng từ năm 2002 trở lại đây) nên hầu như tất cả đều đảm bảo các yêu cầu về VSATTP. Mặc dù vây, một số đơn vị như Công ty CP chè Hà Nội (Thái Nguyên) do hạn chế về mặt bằng nhà xưởng nên việc đảm bảo VSATTP trong sản xuất chưa cao.

Trong năm 2007, Cục Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh thực hiện kiểm tra điều kiện VSATTPcủa các đơn vị chế biến chè trong khu vực các tỉnh phía Bắc. Kết quả kiểm tra cho thấy, nhìn chung các đơn vị chế biến chè đen theo công nghệ OTD đều sử dụng thiết bị, công nghệ của Liên Xô (cũ), phần lớn thiết bị đã lạc hậu, được cải tạo và nâng cấp thêm bằng một số thiết bị do Việt Nam và Ấn Độ sản xuất nên dây chuyền thiếu sự đồng bộ. Một số hệ thống quan trọng trong việc đảm bảo VSATTP như hệ thống thông gió, hút bụi… hoặc là không hoạt động được do hư hỏng, hoặc là không được sử dụng do chi phí điện năng cao, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Một số công ty thậm chí còn gỡ bỏ hệ thống này khỏi dây chuyền sản xuất. Các đơn vị này có diện tích nhà xưởng cũng được xây dựng cùng từ những năm 80 của thế kỷ trước nên mặc dù rất rộng rãi nhưng hầu hết đều đã xuống cấp. Một số đơn vị do được xây dựng từ lâu, trong quá trình mở rộng sản xuất, nhất là sau khi cổ phần hoá đã tạo ra sự bất hợp lý trong dây chuyền công nghệ sản xuất, khó đảm bảo các yêu cầu VSATTP như Công ty CP chè, cà phê Di Linh, Công ty CP chè Hà Giang, Công ty Liên doanh Hồng Chi (Lâm Đồng)… Những đơn vị này đã được Đoàn kiểm tra lập biên bản, nhắc nhở, gia hạn khắc phục những bất hợp lý trong dây chuyền sản xuất, đồng thời giao Sở Nông nghiệp địa phương theo dõi, nếu các đơn vị này không kịp thời cải tạo, nâng cấp dây chuyền sẽ yêu cầu chính quyền địa phương có biện pháp dừng sản xuất.
Nguồn: chebien.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ