Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Gia Lai: Triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng cà phê
05 | 10 | 2007
Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nghiên cứu áp dụng các biện pháp canh tác, thu hoạnh, chế biến cà phê tiên tiến, phù hợp với điều kiện; đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, tăng cường xuất khẩu cà phê ra thị trường thế giới; phối hợp với Hiệp hội Cà phê Việt nam và chính quyền địa phương xây dựng thương hiệu cà phê Gia Lai khi có điều kiện.

Thị trường cà phê hiện đang phát triển thuận lợi, sản lượng cà phê ở Việt Nam vẫn giữ ở mức cao. Tuy nhiên sự phát triển về cà phê tại  tỉnh Gia Lai chưa tương xứng với tiềm năng.

Để nâng cao chất lượng cà phê của tỉnh, UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu: Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội cà phê Việt nam nghiên cứu ban hành qui trình kỹ thuật canh tác, thu hoạch chế biến nâng cao chất lượng cà phê; cùng với UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn cho nhân dân, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện, nhất là việc thu hái cà phê phải đảm bảo đúng tầm chín, không thu hái cà phê xanh. Tổ chức Hội nghị bàn biện pháp nâng cao chất lượng cà phê của tỉnh trước khi vào vụ cà phê 2006-2007.

UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo nhân dân, các doanh nghiệp sản xuất cà phê trên địa bàn không mở rộng diện tích trồng cà phê, chuyển cà phê năng suất, chất lượng thấp sang cây trồng khác có hiệu quả cao hơn. Tập trung đầu tư, thâm canh tăng năng suất chất lượng cà phê đối với vườn cây có khả năng phục hồi và vườn cây đang sản xuất có hiệu quả.

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh nghiên cứu áp dụng các biện pháp canh tác, thu hoạnh, chế biến cà phê tiên tiến, phù hợp với điều kiện; đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, tăng cường xuất khẩu cà phê ra thị trường thế giới; phối hợp với Hiệp hội Cà phê Việt nam và chính quyền địa phương xây dựng thương hiệu cà phê Gia Lai khi có điều kiện.       

        

 (Vinanet)
Báo cáo phân tích thị trường