Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu các sản phẩm gỗ của Braxin trong tháng 7/2008 giảm 7,3%
30 | 09 | 2008
Xuất khẩu các sản phẩm gỗ nói chung của Braxin (ngoại trừ giấy và bột giấy) giảm xuống từ 331 triệu USD trong tháng 7/2007, xuống còn 307 triệu USD trong tháng 7/2008, tương đương với tỉ lệ giảm trong giai đoạn này là 7%. Kim ngạch xuất khẩu gỗ xẻ pine giảm mạnh nhất với gần 28%, từ 19,5 triệu USD trong tháng 7/2007, xuống còn 14,1 triệu USD trong tháng 7/2008.
Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm gỗ của Braxin trong tháng 7/2008

(ĐVT: Triệu USD)

Chủng loại

2007

2008

% thay đổi

Solid wood

331,3

307,2

-7,3

Tropical plywood

57,1

56,3

-1,4

Pine plywood

37,3

43,8

17,4

Tropical sawnwood

44,1

34,4

-22

Pine Sawnwood

19,5

14,1

-27,7

Wood furniture

66,9

73,5

9,9

Lượng xuất khẩu các sản phẩm gỗ của Braxin trong tháng 7

Đơn vị tính: 1.000 m3

Chủng loại

2007

2008

% thay đổi

Tropical plywood

134,3

125,5

-6,6

Pine plywood

116,8

125,7

7,7

Tropical sawnwood

104,2

66,5

-36,2

Pine sawnwood

116,8

125,8

7,7
Nguồn: vinanet.
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ