Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Quảng Bình: Công ty Lệ Ninh đẩy mạnh phát triển chăn nuôi
10 | 10 | 2008
Thực hiện chương trình phát triển chăn nuôi của tỉnh giai đoạn 2005-2010, phấn đấu đến năm 2010, đưa tỷ trọng chăn nuôi đạt từ 40-42%, Công ty Lệ Linh đã xây dựng một dự án phát triển chăn nuôi quy mô lớn nhằm tăng số lượng và chất lượng đàn bò, lợn lên.
Hiện nay, dự án phát triển chăn nuôi của Công ty đã phát huy thế mạnh và nâng cao hiệu quả, nhất là đối với bò lai và lợn ngoại. Đến tháng 6/2008, đàn bò lai có 1.005 con, trong đó có 469 bò cái sinh sản, 181 bò cái hậu bị; đàn lợn ngoại tại Xí nghiệp chăn nuôi lợn của Công ty hiện có 4.431 con, trong đó có 758 lợn nái, mô hình nuôi gia công có 162 con. Cùng với việc mở rộng số lượng đàn, Công ty đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại đạt tiêu chuẩn chăn nuôi công nghiệp, chỉ đạo 3 nông trường thành viên xây dựng 3 trại lợn thịt chăn nuôi tập trung theo hướng công nghiệp với quy mô 300 con/lứa, đến nay đã có 1 nông trường đảm bảo được kế hoạch đề ra; hiện Công ty đang triển khai kế hoạch đưa lợn vào nuôi ở 2 nông trường còn lại. Sản phẩm lợn thịt của Công ty đã được thị trường trong và ngoài tỉnh chấp nhận, trong 6 tháng đầu năm 2008, Công ty xuất bán được 215 tấn thịt hơi đủ tiêu chuẩn vào thị trường Đà Nẵng với doanh thu trên 8,3 tỷ đồng.

Ngoài việc mở rộng diện tích chăn nuôi, Công ty còn hỗ trợ nuôi gia công tại 7 hộ với 210 con lợn ngoại nuôi thịt/KH 10 hộ với 300 con tại 2 huyện là Lệ Thủy và Quảng Ninh và mô hình này bước đầu đã mang lại một số kết quả nhất định. Hướng phấn đấu của Công ty là đạt tổng đàn chăn nuôi trên 2 vạn con. Đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi, Công ty đã ký hợp đồng với Công ty thực phẩm VISSAN tiêu thụ hoàn toàn. Trong thời gian tới, Công ty sẽ liên doanh với Công ty VISSAN để đầu tư xây dựng một cơ sở giết mổ, chế biến các loại sản phẩm thịt lợn, trâu bò tại Công ty với công suất 3.000 tấn/năm. Khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn và là một thuận lợi cho các hộ chăn nuôi trong việc tiêu thụ sản phẩm.
Nguồn: viet linh
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ