Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
9 doanh nghiệp đạt tiêu chí đề cử bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao 2009
15 | 10 | 2008

Tính đến ngày 13.10.2008, đã có 35 doanh nghiệp gửi hồ sơ tham gia Chương trình đề cử bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao 2009. Trong đó có chín doanh nghiệp đã cung cấp đầy đủ thông tin theo năm tiêu chí yêu cầu của ban tổ chức gồm: Cổ phần mía đường Cần Thơ, Liên doanh Bio-Pharmachemie, Liên doanh TNHH Anova, công ty cổ phần Sài Gòn V.E.T, công ty cổ phần Tô Thành Phát, công ty cổ phần Sơn Châu Á, công ty TNHH Phúc Hà, công ty cổ phần SXKD vật tư và thuốc thú y Vemedim, công ty TNHH Thực phẩm dinh dưỡng Sài Gòn.

Mời các doanh nghiệp đã nộp hồ sơ nhưng chưa cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu tiếp tục bổ sung, và các doanh nghiệp mới có nhu cầu tham gia chương trình cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu hồ sơ tải tại: www.sgtt.com.vn hoặc www.hvnclc.com.vnNguồn: www.sgtt.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường