Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hơn 1.750 tỷ đồng đầu tư cho các công trình nông nghiệp
05 | 10 | 2007
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, từ đầu năm đến nay, Bộ đã đầu tư trên 1.750 tỷ đồng thực hiện các công trình xây dựng cơ bản của ngành, đạt gần 88% kế hoạch cả năm.

Riêng các công trình lâm nghiệp đã thực hiện được 100% kế hoạch; các công trình thủy lợi đạt 81%, các công trình nông nghiệp đạt 58,3% kế hoạch.

Bộ đang kiến nghị Chính phủ phê duyệt lại tổng mức đầu tư để đảm bảo các thủ tục xây dựng cơ bản, đồng thời huy động sự tham gia đóng góp của các địa phương trong quá trình đầu tư, đặc biệt đối với các công trình xây dựng kênh tưới thuỷ lợi dưới 150ha, nhằm tăng cường trách nhiệm của địa phương trong việc triển khai các dự án./.(Nguồn: TTXVN)
Báo cáo phân tích thị trường