Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phú Thọ: chăn nuôi bò lai trở thành hướng sản xuất chính của nhiều gia đình nông thôn
21 | 06 | 2007
Hiện nay, tỉnh Phú Thọ có khoảng 130 ngàn con bò, trong đó bò nái sinh sản chiếm 20%, bò lai Sind chiếm khoảng trên 30%. Chăn nuôi bò đang trở thành hướng sản xuất chính của nhiều gia đình và là một chương trình nông nghiệp trọng điểm của tỉnh. Tỉnh phấn đấu đến năm 2010 đưa tổng đàn bò lên 140 ngàn con, trong đó có một nửa là bò lai Sind.

Cách đây hơn 10 năm, ngành nông nghiệp đã triển khai dự án Sind hóa đàn bò. Thông qua việc chọn lựa, lai tạo, các địa phương đã tuyển được hàng nghìn nái nền để cải tạo, nhân giống đàn bò thịt. Do đó, phong trào chăn nuôi bò thịt phát triển rất mạnh. So sánh từ năm 2001 đến 2005, đàn bò tăng gần 30%. Nhiều xã vùng đất giữa ở Tam Nông, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Thanh Ba, Lâm Thao đã tạo mọi điều kiện cho người chăn nuôi về giống, kỹ thuật chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh nên đàn bò thịt phát triển mạnh và được tiêu thụ nhanh và được giá. Nhờ chăn nuôi bò, nhiều hộ đã ổn định kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập.

Để tiếp tục phát triển đàn bò, phấn đấu đạt mục tiêu trên 140 ngàn con bò vào năm 2010, tỉnh tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật để khuyến khích các hộ phát triển qui mô nuôi 5 đến 10 bò sinh sản, các địa phương xây dựng vùng chăn nuôi tập trung. Trước mắt, tỉnh hỗ trợ bình đông lạnh, ni tơ, vật tư thụ tinh nhân tạo, bò đực giống lai Sind; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để các hộ gia đình hiểu rõ lợi ích chăn nuôi bò và nắm vững kỹ thuật chăn nuôi... Tỉnh phấn đấu đưa dần đàn bò cái sinh sản lai từ 20% hiện nay lên 30%; tiến hành thẩm tra lại đàn bò đực giống, giữ lại những con đủ tiêu chuẩn có tỷ lệ máu lai chiếm 3/4 trở lên, có nguồn gốc giống rõ ràng độ tuổi khai thác dưới 5 năm.../.(Nguồn tin: TTXVN)
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ