Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hapro phát triển vùng nguyên liệu ở vùng ngoại thành Hà Nội
23 | 10 | 2008
Theo Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) Trần Mạnh Cảnh: sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, Hapro tiếp cận nhiều cơ hội về mở rộng quy mô, phát triển hệ thống phân phối, dịch vụ, phát triển thị trường, phát triển du lịch làng nghề, du lịch sinh thái

   Trong đó, Hapro chú trọng phát triển vùng nguyên liệu, khai thác nguồn hàng xuất khẩu và nội địa.

Với hệ thống phân phối nội địa gần 50 siêu thị, cửa hàng tiện ích tại Hà Nội và các tỉnh cùng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm, chế biến thực phẩm hiện đại, Hapro có kế hoạch tạo vùng cung cấp nguyên liệu quy mô lớn tại khu vực hành chính mở rộng. Ngoài cung cấp nguyên liệu cho hệ thống giết mổ, chế biến thực phẩm, vùng nguyên liệu này sẽ cung cấp các sản phẩm rau sạch, thủy sản, đặc sản, sản phẩm truyền thống. Trước mắt, Hapro sẽ hợp tác với các hợp tác xã, vùng trồng rau an toàn, cơ sở chế biến thực phẩm, đưa các sản phẩm vào hệ thống phân phối.

Tổng công ty khai thác thế mạnh của các làng nghề truyền thống Hà Tây (cũ) để tạo hệ thống cơ sở vệ tinh cung cấp hàng xuất khẩu, chủ yếu tập trung vào hàng thủ công mỹ nghệ. Cùng với đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu, Hapro sẽ đưa thương hiệu vào sản phẩm để nâng cao giá trị sản phẩm xuất khẩu, gắn thương hiệu sản phẩm xuất khẩu với thương hiệu của Tổng công ty. Tổng công ty đang hướng đến mở các khu giới thiệu sản phẩm xuất khẩu tại các làng nghề, liên doanh liên kết với các làng nghề như sơn mài Duyên Thái, khảm và chạm trổ Phú Xuyên, mây tre đan Chương Mỹ.

 Nguồn: Thông tấn xã VN
Báo cáo phân tích thị trường